TOPLUMSAL KATKI


 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI KURULU

 

  Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

  İslami İlimler Fakültesi

  Doç. Dr. İslam CAN

  Öğrenci Toplulukları Koord.

  Doç Dr. Zührem YAMAN

  Beyşehir Turizm Fakültesi

  Doç. Dr. Nur Feyza KESEN

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Zeliha ÜZÜMCÜ

  Engelli Öğrenci Birimi Koord.

 

Toplumsal Katkı Politikası

Selçuk Üniversitesi, eğitim, araştırma, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin toplumla buluşmasını, yaygınlaşmasını ve katkı sağlamasını bir asli görev ve faaliyet alanı olarak benimser.

Selçuk Üniversitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma personelini sürekli teşvik etmekte, bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile değer katmaya önem vermektedir.

İç paydaşlarının gelişimlerine katkı sağlamayı ve onlarla sürekli iletişimde olmayı, yönetişim unsurlarından biri olarak gören Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezi başta olmak üzere dış paydaşlarının yaşam boyu öğrenmelerini destekleyecek eğitim programları, yıl boyunca birçok kültürel ve sosyal etkinlik gerçekleştirmektedir.

Selçuk Üniversitesinde, Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü tarafından desteklenen çok sayıda Öğrenci Topluluğu aracılığıyla, öğrencilerin görev aldığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri, kültürel ve sportif etkinlikler yürütülmektedir.

 

Selçuk Üniversitesi Toplumsal Katkı Temel Değerleri


Selçuk Üniversitesinin toplumsal katkı politikasının temel değerleri şunlardır:

  1. Selçuk Üniversitesi toplumsal katkı odaklıdır: Selçuk Üniversitesi,  toplumun ihtiyaçları doğrultusunda tüm birimleriyle katkıda bulunmaya odaklanmıştır.
  2. Kamu/Üniversite/Özel Sektör İşbirliğine önem verir:  Selçuk Üniversitesi, yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası işbirlikleri yaparak, kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda (araştırma, geliştirme vb.) her türlü desteği sağlar.
  3. Selçuk Üniversitesi Paydaş Katılımına önem verir:  Selçuk Üniversitesi, düzenli bir biçimde iç ve dış paydaş toplantıları yapar, paydaşlarının beklentileri/taleplerini ölçer ve eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve diğer alanlarda paydaş katılımını sağlar.
  4. Selçuk Üniversitesi Toplumsal Katkıyı ölçer: Selçuk Üniversitesi paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılama derecesini düzenli bir biçimde ölçer, geliştirilmesi/iyileştirilmesi gereken alanları belirler, PÜKO çevrimini gerçekleştirir.

Topluma Hizmet Stratejisi


Bu değerler etrafında şekillenen topluma hizmet stratejisinin temel taşları şunlardır:


Topluma hizmet stratejisinin içeriği, iç ve dış paydaşlardan düzenli ve sistematik olarak toplanan geribildirimlerle; dünya üniversitelerinin iyi uygulama örneklerinin incelenmesi yoluyla düzenli olarak güncellenir. İç ve dış paydaşların görüşleri düzenli toplanır, görüşülür, değerlendirilir ve karara bağlanır.
Topluma hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin türü, kapsamı ve yöntemi yapılacak planlama ve ihtiyaç analizi ile tespit edilir.

Topluma hizmet faaliyetlerini sürekli iyileştirmede, üniversitenin planlama ve yönetim yaklaşımı ‟Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al”  döngüsü ile desteklenir.

Selçuk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Toplumsal Katkı Kurulu ile yapılan aylık toplantılarla toplumsal katkı faaliyetlerini değerlendirir.

Selçuk Üniversitesi, toplumsal katkı faaliyetleri sırasında evrensel değerlere, temel insan, havyan ve çevre haklarına, etik kurallara, bireyler arası farklılıklara, yerel kültür ve değerlere saygı gösterir. Etik veya hukuk kurallarının ihlali durumunda karşılaşılacak yaptırımlar açık şekilde ilan eder.