Misyon ve Vizyon


     Misyon

Girişimci ve yenilikçi yaklaşımla geleceğin yetkin ve erdemli bireylerini yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar yapmak ve uygulamaktır.

 

      Vizyon

Dünya çapında sürekli gelişimi hedefleyen bir araştırma üniversitesi olmaktır.