Page 125 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

93
Yazılımlar
PACS Sistemi
Dikte Programı
Dijital Arşiv
Öğrenci Programı
Taşınır Mal Kayıt Programı
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar sayısı: 10.226 adet
Taşınabilir bilgisayar sayısı: 1.550 adet
Kütüphane Kaynakları
Basılı Kitap: 157.588
Elektronik Bilgi Kaynağı: 69 (55 Tam Metin +14 Özet)
Elektronik Dergi (Tam Metin): 56.005 adet
Elektronik Dergi (Özet): 53.419 adet
Elektronik Tez: 2,7 milyon (1997 yılı sonrası tam metin)
Elektronik Kitap: 3.130.146 adet
Görsel-İşitsel Materyal: 3.213 adet (CD, DVD, Ses Kaseti, Disket vb.)
Süreli Yayın: 206 (384 satın alma ve 188 bağış)
Gazete Arşivi: 6.894 cilt (1920-1990 yıllarını kapsayan)
Yüksek Lisans ve Doktora Tezi: 12.050
Yazma ve Eski Harfli Basma Eser: 12.274
Yazma ve Eski Harfli Basma Eser cd: 11.787