Page 120-121 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

89
Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
PROJELER
2015
2016
Önceki Yıldan
Devreden
Proje
Yıl İçinde Eklenen
Proje
Toplam
Yıl İçinde Tamamlanan Proje
Toplam Ödenek
TL
DPT
2
----
2
---
2.000.000
TÜBİTAK
63
13
76
36
14.491.021
SANTEZ
4
0
4
4
1.468.430
DİĞER TOPLAM
69
13
82
40
17.959.451
Araştırma Projeleri
171
156
327
256
5.420.081
Enstitü Projeleri
199
224
423
200
2.776.283
Yayın Projeleri
184
86
270
376
276.927
Yayın (Atıf) Projeleri
167
236
403
463
540.108
Kongre Projeleri
---
1.147
1.147
1.147
3.500.000
DÖSE PAYINDAN ve
Tez.Yük.Lis.Payından
TOPLAM
721
1.849
2.570
2.442
12.513.399
TOPLAM
790
1.862
2.652
2.482
30.472.850