Page 106 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

79
Paydaşlar
Eğitim-Öğretim
Araştırma
İnsan
Kaynakları ve
Kurumsallaşma
Finans
Alt Yapı
Toplumla İlişkiler
Uluslararası
İlişkiler
Sosyal
Faaliyetler
Öğrenciler
X
X
X
X
X
X
X
Akademik Personel
X
X
X
X
X
X
X
İdari Personel
X
X
X
X
Mezunlar
X
X
X
X
X
Öğrenci Aileleri
X
X
X
YÖK
X
X
X
X
X
ÜAK
X
X
KYK
X
SGK
X
KALKINMA BAKANLIĞI
X
X
X
X
Ulusal Ajans
X
X
X
X
X
X
MEB
X
X
Maliye Bakanlığı
X
X
Sağlık Bakanlığı
X
TEKNOKENT
X
X
KOSGEB
X
X
TÜBİTAK
X
X
X
X
TPE
X
X
X
X
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
X
X
Diğer Bakanlıklar
X
Diğer Kamu Kurumları
X
Valilik
X
Kaymakamlıklar
X
Yerel Yönetimler
X
X
X
X
X
Meslek Kuruluşları (Oda, borsa,
birlik ve diğer)
X
X
X
X
X
Sivil Toplum Kuruluşları
X
X
X
X
X
Finansal Kuruluşlar
X
X
X
X
İşverenler
X
X
X
X
X
Medya
X
X
X
Orta öğretim
X
X
Üniversite mal ve hizmetinden
yararlananlar
X
X
Uluslararası eğitim araştırma
kurumları
X
X
X
X
X
Diğer üniversiteler (yurtiçi-
yurtdışı)
X
X
X
X
X
X
Akreditasyon ve kalite güvence
kuruluşları
X
X
X
X
X
X
X
Tedarikçiler
X
X
X
Toplum
X
X
X
X
X
X
X