Page 99 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

72
EK-B7 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KALİTE
KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI