Page 94 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

67
sağlanmaktadır. Okul kantini girişine öneri ve şikâyet formu konularak
öğrencilerin önerileri veya şikâyetleritoplanarak söz konusu öneri ve şikâyetler
ile ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Mezun olan
öğrencinin diploma almaya veya ilişik kesmeye geldiğinde
Okul Memnuniyet
Anketi
, çalışan öğretim elemanı veya idari personelin memnuniyet ölçümü her
yıl öğretim elemanları ve idari personel tarafından doldurulan
Personel
Memnuniyet Anketi
ile öğrencilerin öğretim elemanları hakkındaki
memnuniyet algılamaları ise; her öğretim elemanının vermiş olduğu en az bir
derse ilişkin olarak düzenlenen
Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi
ile
ölçülmektedir.
1601 - TÜBİTAK Yenilikçilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
kapsamında açılan Bireysel Genç Girişim (BİGG) 1’inci Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı sonuçlandı. Selçuk
Üniversitesi bünyesindeki Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri AŞ, 33 uygulayıcı kuruluş arasında
desteklenmeye değer 18 kuruluş arasında yer almayı başardı.TRT tarafından ilk defa düzenlenen ‘TRT
Geleceğin İletişimcileri Yarışması’ndan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri dokuz ödülle döndü.