Page 91 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

64
EK-B5 BİRİMLERDE
KALİTENİNSAĞLANMASI VE KALİTE
YÖNETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA
BİRİM BAZINDA YÜRÜTÜLEN BAZI
ÇALIŞMALAR