Page 84 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

57
INCOMING STUDENT SURVEY
Dear Students,
The aim of this survey is to find out what your taughts about our university. Your
sincere and accurate answers to this questionare will enlight the way for our university’s
future plans. We thank you in advance for your contributions. (Sevgili Öğrenciler,
üniversitemiz ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek amacıyla bu araştırma yapılmaktadır.
Sorulara vereceğiniz içten ve doğru cevaplar üniversitemizin gelecek ile ilgili
planlamalarına ışık tutacaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.)
1.
How would you overcome a problem which you encounter at your Faculty/School?
(Fakülteniz/yüksekokulunuzda karşılaştığınız sorunları çözmede nasıl bir yol izlersiniz?)
a)
I would easily communicate with om administrators and forward my problems to
them. (İdarecilerimle rahatlıkla görüşür sorunumu aktannm)
b)
I would tell my problems to om Academicians directly. Öğretim üyelerine doğrudan
sorunumu aktannm
c)
I would get in contact with the administrators through student associations (like ESN)
(Öğrenci temsilcileri aracılığıyla idarecilerimize ulaşınm, ESN gibi)
d)
I would contact with the staff at Erasmus+ Coordination Office (Erasmus ofisi ile
irtibata geçerim)
e)
I would not be able to communicate my problems at all. (Sorunlamm aktaramıyorum)
2.
How do you evaluate your Faculty/department education which provides to you?
(Fakültenizin/bölümünüzün verdiği eğitimi genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?)
a)
not at all
b)
bad
c)
good
d)
very good
e)
Excellent
3.
How do you evaluate the number of academicians at your faculty?
(Fakültenizin/bölümünüzün akademik kadrosunu sayı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?)
a)
Fair enough
b)
Enough
e) Not enough
4.
How is your communication with your department Erasmus Coordinator? (Bölüm
Koordinatörü ile ilişkiniz nasıldır?)
a)
My Coordinator. Helps me in every aspect of my study at Selçuk Uni. (Danışmanım her
konuda yardımcı oluyor)
b)
My Coordinator only helps me to approve my Learning Agreement (Danışmanım
sadece ders onaylarında yardımcı oluyor)
c
) There is nothing that my Coordinotor help me (Danışmanımın yardımcı olduğu herhangi
bir konu yok)
d)
I am unable to get in contact with my coordinator (Danışmanıma ulaşmakta zorluk
çekiyorum)