Page 82 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

55
SIRALAMA KURULUŞU
SIRALAMA KRİTERİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SIRADALAMASI
Leiden Sıralaması
“Toplam yayın sayısı”
628 (Dünyada)
8 (Türk Üniversiteleri Arasında)
“Toplam
yayın
sayısı”
Yer ve Çevre Bilimleri
Alanı
393 (Dünyada)
10 (Türk Üniversiteleri Arasında)
Tıp Bilimleri Alanı
395 (Dünyada)
6 (Türk Üniversiteleri Arasında)
Matematik, Bilgisayar,
Bilim ve Mühendislik
Alanı
494 (Dünyada)
7 (Türk Üniversiteleri Arasında)
“Son 5 yıla ait en çok atıf alan
%10’luk dilime giren yayın oranı”
654 (Dünyada)
Thomson Reuters (Clarivate
Analytics)
Atıf yapılan doküman sayısı
10 (Türk Üniversiteleri Arasında)
URAP Sıralaması
Devlet üniversiteleri
12
Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler
9
Scimago Sıralaması
611(Dünyada)
Unirank Sıralaması
1026 (Dünyada)
13 (Türk Üniversiteleri Arasında)
Webometrics Sıralaması
1335 (Dünyada)
21 (Türk Üniversiteleri Arasında)