Page 80 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

53
4.
Selçuk Üniversitesi’nin vizyonunda, misyonunda ve hedeflerinde görmek istediğiniz
kavramları, aşağıdaki listeden işaretleyerek seçiniz
.
Ülkede ilk 5; Dünyada ilk 500 üniversite içinde
Rekabetçi
Girişimci ve yenilikçi
Tarihsel değerleri önemseyen
İtibar sahibi
Özgüven sahibi
Kurumsallaşmış
Şeffaf ve Katılımcı
Öğrencisi olmakla onur duyulan
Öğrenci odaklı
Adil ve güvenilir
Farklı ve yenilikçi düşüncelere saygılı
Sürekli gelişen ve geliştiren
Bilimsel düşünceyi temel alan
Sorgulayıcı ve araştırmacı
Değer üreten
Toplumsal değerlere saygılı
Öncü ve lider
Sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı
Öğrencilerin tercih ettiği mezunlarının tercih edildiği
5.
İstihdam ettiğiniz mezunlarımızın mesleki bilgi açısından eksik kaldığını düşündüğünüz
bilgi ve becerileri nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
6.
Üniversitedeki sektör/kurumunuzla ilgili bölümümüzün ders planı ve içeriğine
deneyimleriniz ışığında önerileriniz nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.
Sizce bu bölümden mezun olan birinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler neler
olmalıdır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.
Bölüm/fakülte/üniversitemizle bir bağınız bulunmakta mıdır?
□ Evet
□ Hayır
Cevabınız evet ise bölüm/fakülte/üniversite ile ilgili bağınızı nasıl sürdürmektesiniz?
□ İlgili haberleri izleyerek
□ Web sayfasını ziyaret ederek
□ Bilimsel, akademik ve sosyal etkinliklere katılarak
□ Bilimsel, akademik ve sosyal yayınlarını takip ederek
□ Akademik ve/veya idari personeli ziyaret ederek
TEŞEKKÜR EDERİZ