Page 79 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

52
3.
Aşağıdaki maddelerde yer alan nitelikler bağlamında mezun öğrencilerin temel
yetkinliklerini önem derecesine göre işaretleyiniz.
(1)
Hiç Yeterli Değil
(2)
Düşük Derecede Yeterli
(3)
Orta Derecede Yeterli
(4)
Yeterli
(5)
Tamamen Yeterli
Hiç Önemli Değil
Düşük Derecede
Önemli
Orta Derecede
Önemli
Önemli
Son Derecede
Önemli
Alanında temel ve teorik bilgi düzeyi
1
2
3
4
5
Bilgiyi uygulamada kullanabilme
1
2
3
4
5
Planlama ve zaman yönetimi
1
2
3
4
5
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim
1
2
3
4
5
Yabancı dil bilgisi
1
2
3
4
5
Temel düzeyde bilgisayar kullanma
1
2
3
4
5
Araştırma yapma ve proje geliştirme
1
2
3
4
5
Öğrenme yeteneği
1
2
3
4
5
Başarma isteği
1
2
3
4
5
Bilgi yönetimi (farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz etme)
1
2
3
4
5
Eleştiri ve özeleştiri yapabilme
1
2
3
4
5
Yeni durumlara uyum sağlayabilme
1
2
3
4
5
Yeni fikirler ortaya koyabilme
1
2
3
4
5
Sorun çözme
1
2
3
4
5
Strateji oluşturma ve karar verme
1
2
3
4
5
Liderlik
1
2
3
4
5
Takım çalışması
1
2
3
4
5
Analiz ve sentez yapma
1
2
3
4
5
Disiplinler arası çalışma
1
2
3
4
5
Sosyal iletişim ve beceri
1
2
3
4
5
Uluslar arası ortamda bulunma ve çalışma
1
2
3
4
5
Farklı kültür ve değerlere saygı gösterme
1
2
3
4
5
Girişimcilik
1
2
3
4
5
Öncelik belirleyebilme
1
2
3
4
5
Sonuç odaklılık
1
2
3
4
5