Page 78 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

51
MEZUNLARIMIZI İSTİHDAM EDİYORSANIZ LÜTFEN CEVAPLANDIRINIZ.
2.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size en yakın şıkkı işaretleyerek (X) belirtiniz.
(1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(2)
Katılmıyorum
(3)
Kararsızım
(4)
Katılıyorum
(5)
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
1- Kurum/işyerimde üniversitenizin ilgili bölümü mezunlarını istihdam ediyorum.
1
2
3
4
5
2- Sektörün ihtiyaçlarını dikkate aldığımda bölümünüzün verdiği mezun sayısı
yeterlidir.
1
2
3
4
5
3- Mezunlarınızın mesleki açıdan teorik bilgi düzeyleri yeterlidir.
1
2
3
4
5
4- Mezunlarınızın mesleki açıdan pratik becerileri yeterlidir.
1
2
3
4
5
5- Mezunlarınızın yabancı dil becerileri yeterlidir.
1
2
3
4
5
6- Mezunlarınızın bireysel ve sosyal iletişim becerileri yeterlidir.
1
2
3
4
5
7- Mezunlarınızın bilgisayar ve teknolojiyi kullanma becerileri yeterlidir.
1
2
3
4
5
8- Mezunlarınız kurumumuza önemli katkılar sunmaktadır.
1
2
3
4
5
9- Mezunlarınız kurumumuz için girişimci ve yenilikçi öneri getirebilmektedir.
1
2
3
4
5
10- Mezunlarınız kurum kültürümüze uyum sağlayabilmektedir.
1
2
3
4
5
11- Mezunlarınız kurumumuzdaki diğer çalışanlara örnek teşkil etmektedir.
1
2
3
4
5
12- Mezunlarınız kurumumuzdaki diğer çalışanları eğitebilmektedir ve onlara öncü
olabilmektedir.
1
2
3
4
5
13- Mezunlarınızın takım çalışması yapabilme becerileri gelişmiştir.
1
2
3
4
5
14- Bölümünüzde sektörün de yararlanabileceği eğitimler/kurslar/sertifika
programları düzenlemesi gerekmektedir.
1
2
3
4
5
15- Bölümünüzde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarının sektörle paylaşılması
önemlidir.
1
2
3
4
5
16- Bölümünüzün araştırma alt yapısını (laboratuar, donanım, uzman personel)
sektörle paylaşması işbirliğini artıracaktır.
1
2
3
4
5
17- Sektörde öğrencilerinizin stajyer olarak istihdamının yaygınlaştırılması ve staj
alanlarının genişletilmesi gerekmektedir.
1
2
3
4
5
18- Sektör temsilcilerinin öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları kariyer
günleri benzeri toplantı ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
1
2
3
4
5
19- Üniversite/fakülte/bölümünüzde ders planlarının hazırlanmasına katkı vermek
isterim.
1
2
3
4
5
20- Üniversite/fakülte/bölümünüzdeki derslere misafir eğitici olarak katılma,
danışma kurulunda yer alma gibi eğitim-öğretim sürecine aktif katılım isterim.
1
2
3
4
5