Page 77 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

50
3- Selçuk Üniversitesi, alt yapı ve fiziksel koşullar açısından donanımlı bir üniversitedir.
1
2
3
4
5
4- Selçuk Üniversitesi’nin eğitim-öğretim kalitesi genel anlamda iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
5- Selçuk Üniversitesi’nin araştırma, geliştirme, patent ve bilimsel çalışmaları genel
anlamda iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
6- Selçuk Üniversitesi’nin toplumsal bilinç ve sosyal sorumluluk bağlamında topluma
hizmet faaliyetleri genel anlamda iyi düzeydir.
1
2
3
4
5
7- Selçuk Üniversitesi, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından sosyal bir
üniversitedir.
1
2
3
4
5
8- Selçuk Üniversitesi’nin sektörlerle ve dış paydaşlarla (işveren, sivil toplum kuruluşları
ve yerel yöneticiler gibi) işbirliği iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
9- Selçuk Üniversitesi’nde ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen lokomotif
(öncü) fakülte ve bölümler bulunmaktadır.
1
2
3
4
5
10- Selçuk Üniversitesi, sağlık alanında (Selçuklu Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Veteriner,
Sağlık Yüksekokulu) yetkin bir üniversitedir.
1
2
3
4
5
11-Selçuk Üniversitesi, mühendislik alanında yetkin bir üniversitedir.
1
2
3
4
5
12-Selçuk Üniversitesi, sosyal bilimler alanında yetkin bir üniversitedir.
1
2
3
4
5
13- Selçuk Üniversitesi’nin donanımlı, alanında uzman ve yenilik ve değişimleri yakından
takip eden nitelikli bir öğretim elemanı profili vardır.
1
2
3
4
5
14- Selçuk Üniversitesi mezunları, kamu ve özel sektörde birçok açıdan tercih edilir
konumdadır.
1
2
3
4
5
15- Selçuk Üniversitesi kariyer planlaması merkezinin, bizlerle iletişimi ve ilişkisi
güçlüdür.
1
2
3
4
5
16- Fakülte/yüksekokul/bölüm ders içerikleri; küresel gelişmelerle sürekli yenilenmekte
ve güncel kılınmaktadır.
1
2
3
4
5
17- Ders içeriklerinin planlamasında iş dünyası ve dış paydaşların katılımı
sağlanmaktadır.
1
2
3
4
5
18- Panel, sempozyum ve çalıştay gibi organizasyonlarla üniversitenin stratejik
yapılanmasındaki
görüş
ve
önerilerimiz
üniversite
yönetimi
tarafından
önemsenmektedir.
1
2
3
4
5
19-Selçuk Üniversitesi ile firmalar, kurum ve kuruluşlar arasında proje temelli işbirliği
çalışması verimli ve yararlı bir biçimde sürdürülmektedir.
1
2
3
4
5
20- Selçuk Üniversitesi ile firmalar, kurum ve kuruluşlar arasında danışmanlık temelli
işbirliği çalışması verimli ve yararlı bir biçimde sürdürülmektedir.
1
2
3
4
5
21-Selçuk Üniversitesi’ni çocuklarım, yakınlarım ve çevrem için öneririm.
1
2
3
4
5