Page 76 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

49
DIŞ PAYDAŞ (DİĞER) ANKETİ
Değerli İşveren, Kurum/İşletme Yöneticisi, Meslek Odası Temsilcisi;
Bu anket, üniversitemizin önemli paydaşlarından olan sizlerin görüş, öneri, talep ve
beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve
“Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası
Arama Konferansı”
nda belirtilen
“dünyada ilk 500 üniversite içine girme”
hedefine yönelik
olarak stratejik planın
tabana yayılarak hazırlanması
ve uygulanması sürecine veri
oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Anket cevaplarınız, üniversitemizi sizlerle birlikte
ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama
çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. Bu bağlamda anketimizi olabildiğince samimi ve
objektif cevaplandırmanız yapılacakları ve hedefleri belirleyebilmemiz açısından oldukça
önemlidir.
Yaptığınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı iletirim.
REKTÖR
1. Cinsiyetiniz
□ Bay
□ Bayan
2. Yaşınız
□ 20-25 arası
□ 26-30 arası
□ 31-35 arası
□ 36-40 arası
□ 41 yaş üstü
3. Bitirdiğiniz Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunuz ve bölümünüzü lütfen aşağıdaki
boşluğa yazınız.
…....................................................................
□ Normal Öğretim
□ İkinci Öğretim
4. Çalışma bilginiz
□ Kamu sektörü
□ Özel sektör
□ Kendi işyerim
□ Diğer ………..
5. İşyeri bilginiz veya çalışma alanınız
………………………………………………………………………………………………………
6. Kurum/İşyerinizdeki unvanınız
………………………………………………………………………………………………………
PAYDAŞ (DİĞER) GÖRÜŞ ANKETİ
1.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size en yakın şıkkı işaretleyerek (X) belirtiniz.
(1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(2)
Katılmıyorum
(3)
Kararsızım
(4)
Katılıyorum
(5)
Kesinlikle Katılıyorum
1.1
Kesinlikle
Katılmıyorum
1.2
Katılmıyorum
1.3
Kararsızım
1.4
Katılıyorum
1.5
Kesinlikle
Katılıyorum
1- Selçuk Üniversitesi, kurumsal hafızaya sahip köklü bir üniversitedir.
1
2
3
4
5
2- Selçuk Üniversitesi’nin herkes tarafından marka bilinirliği ve tercih edilirliği yüksektir.
1
2
3
4
5