Page 75 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

48
2.
Selçuk Üniversitesi’nin vizyonunda, misyonunda ve hedeflerinde görmek istediğiniz
kavramları, aşağıdaki listeden işaretleyerek seçiniz
.
Ülkede ilk 5; Dünyada ilk 500 üniversite içinde
Rekabetçi
Girişimci ve yenilikçi
Tarihsel değerleri önemseyen
İtibar sahibi
Özgüven sahibi
Kurumsallaşmış
Şeffaf ve Katılımcı
Öğrencisi olmakla onur duyulan
Öğrenci odaklı
Adil ve güvenilir
Farklı ve yenilikçi düşüncelere saygılı
Sürekli gelişen ve geliştiren
Bilimsel düşünceyi temel alan
Sorgulayıcı ve araştırmacı
Değer üreten
Toplumsal değerlere saygılı
Öncü ve lider
Sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı
Öğrencilerin tercih ettiği mezunlarının tercih edildiği
3.
Yükseköğretimde yükselen akımlar bağlamında belirtmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………
4.
Selçuk Üniversitesi’nin dünyada ve ülkede dönüşen değerler ve yeni akımlar karşısındaki
artı ve eksi yönlerine ekleyecekleriniz
………………………………………………………………………………………
5.
Selçuk Üniversitesi’nin stratejik konumlama bağlamında öncelik vermesi; odaklanması
ve yeniden yapılanmasını düşündüğünüz konularda belirtmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………..
6.
Selçuk Üniversitesi’nin vizyon, misyon ve hedef ifadelerine ilave etmek istedikleriniz
………………………………………………………………………………………………..
TEŞEKKÜR EDERİZ.