Page 74 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

47
PAYDAŞ (İDARİ PERSONEL) GÖRÜŞ ANKETİ
1.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size en yakın şıkkı işaretleyerek (X) belirtiniz.
(1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(2)
Katılmıyorum
(3)
Kararsızım
(4)
Katılıyorum
(5)
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
2-
1- İdari görevim aldığım eğitim, yetenek ve niteliklerime göre uygundur.
1
2
3
4
5
3-
2-İdari görevimle ilgili konularda görüş ve önerilerim alınmaktadır.
1
2
3
4
5
3-Birimimde yer alan üst yönetimle (müdür/dekan/rektörlük) ilişkilerde
şeffaflık ve demokratiklik mevcut olup, kararlara katılımım sağlanmaktadır.
1
2
3
4
5
4- Görev ve sorumluluklarım açıkça belirtilmiş içeriği hakkında yeterince
açıklamalarda bulunulmuştur.
1
2
3
4
5
5-
Yönetmelik,
yönerge
gibi
mevzuattaki
değişiklikler
hakkında
bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.
1
2
3
4
5
6- Başarı takdir edilmekte ve ödül sistemi işlevsel olarak kullanılmaktadır.
1
2
3
4
5
7- Hizmet içi eğitim sağlanarak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi
sağlanmaktadır.
1
2
3
4
5
8-Üniversitemde çalıştığım birim, gerekli altyapı ve donanım açısından
yeterlidir.
1
2
3
4
5
9- Üniversitede çalıştığım birim, bilgisayar teknolojileri, internet ve iletişim
olanak ve hizmetleri açısından yeterlidir.
1
2
3
4
5
10- Çalıştığım birimde çalışanlar arası iletişim iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
11- Çalıştığım birimdeki personelle diğer birimlerin idari personeli arasındaki
iletişim ve ilişki iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
12- Akademik birimler ve personelle iletişim ve ilişki iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
13- Öğrencilerle iletişim ve ilişki iyi düzeydedir.
1
2
3
4
5
14- Çalıştığım birimde idari personel sayısı yeterlidir.
1
2
3
4
5
4-
15- Selçuk Üniversitesi’nin idari personeli olmaktan memnunum.
1
2
3
4
5
5-
16- Misyon, vizyon ve hedeflerini gerçekleştirmede üniversitemize olan
inancım güçlüdür.
1
2
3
4
5