Page 73 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

46
İÇ PAYDAŞ (İDARİ PERSONEL) ANKETİ
Değerli Üniversitemiz Çalışanları;
Bu anket, üniversitemizin önemli paydaşlarından olan siz çalışanlarımızın görüş, öneri,
talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve
“Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol
Haritası Arama Konferansı”
nda belirtilen
“dünyada ilk 500 üniversite içine girme”
hedefine
yönelik olarak stratejik planın
tabana yayılarak hazırlanması
ve uygulanması sürecine veri
oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Anket cevaplarınız, üniversitemizi sizlerle birlikte
ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama
çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. Bu bağlamda anketimizi olabildiğince samimi ve
objektif cevaplandırmanız yapılacakları ve hedefleri belirleyebilmemiz açısından oldukça
önemlidir.
Yaptığınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı iletirim.
REKTÖR
1.Cinsiyetiniz
□ Bay
□ Bayan
2. Yaşınız
□ 25 yaş ve altı □ 26-35 arası
□ 36-45 arası
□ 46-55 arası
□ 56-65 arası □ 66 yaş üstü
3. Kıdeminiz (Çalışma süreniz)
□ 1-5 yıl □ 6-10 yıl □ 11-15 yıl □ 16-20 yıl □ 21-25 yıl □ 26 yıl ve üzeri
4. Üniversitemizdeki çalışma süreniz
□ 1-5 yıl □ 6-10 yıl □ 11-15 yıl □ 16-20 yıl □ 21-25 yıl □ 26 yıl ve üzeri
5. Göreviniz
□ Daire Başkanı □ Hukuk Müşaviri
□ Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Sekreteri
□ Birim /Merkez Müdürü □ Şube Müdürü/Müdür Yardımcısı □ Şef/Sayman/Uzman
□ Sözleşmeli personel
□ Diğer ………
6. Görev sınıfınız
□ Genel idari hizmetler
□ Teknik hizmetler
□ Sağlık Hizmetleri
□ Destek hizmetleri
□ Diğer…….
7. Mezuniyetiniz
□ İlkokul
□ Ortaokul
□ Lise □ Üniversite
□ Yüksek lisans/Doktora