Page 71 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

44
3.
Aşağıdaki maddelerde yer alan nitelikler bağlamında öğrencilerin temel yetkinliklerini önem
derecesine göre işaretleyiniz.
(1)
Hiç Önemli Değil
(3)
Düşük Derecede Önemli
(5)
Orta Derecede Önemli
(7)
Önemli
(9)
Son Derecede Önemli
ÖĞRENCİ TEMEL YETKİNLİKLERİ
Alanında temel ve teorik bilgi düzeyi
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Bilgiyi uygulamada kullanabilme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Planlama ve zaman yönetimi
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Yabancı dil bilgisi
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Temel düzeyde bilgisayar kullanma
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Araştırma yapma ve proje geliştirme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Öğrenme yeteneği
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Başarma isteği
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Bilgi yönetimi (farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz etme)
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Eleştiri ve özeleştiri yapabilme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Yeni durumlara uyum sağlayabilme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Yeni fikirler ortaya koyabilme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Sorun çözme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Strateji oluşturma ve karar verme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Liderlik
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Takım çalışması
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Analiz ve sentez yapma
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Disiplinler arası çalışma
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Sosyal iletişim ve beceri
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Uluslararası ortamda bulunma ve çalışma
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Farklı kültür ve değerlere saygı gösterme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Girişimcilik
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Öncelik belirleyebilme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Sonuç odaklılık
1
2
3 4
5
6
7
8
9