Page 70 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

43
2.
Üniversitemizin mevcut durumunu değerlendirmek için aşağıda verilen maddeleri “1 ile 9 derece
arasında” yeterlilik düzeyine göre işaretleyiniz.
(2)
Hiç Yeterli Değil
(3)
Düşük Derecede Yeterli
(5)
Orta Derecede Yeterli
(7)
Yeterli
(9)
Tamamen Yeterli
YETERLİLİK DÜZEYLER
Akademik özerklik
1
2
3 4
5
6
7
8
9
İdari ve mali özerklik
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Esnek ve uzmanlaşmış öğretim
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Akreditasyon ve kalite güvence
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Bologna ve Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikleri
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Uzaktan eğitim
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Hayat boyu ve sürekli öğrenme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Uluslararası hareketlilik (öğrenci değişimi)
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Uluslararası hareketlilik (öğretim elemanı değişimi)
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Girişimci ve yenilikçi üniversite
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Eğitim öğretim düzeyi
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Araştırma ve proje geliştirme
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Fiziki donanım ve koşullar (bina, derslik, teknolojik donanım, kütüphane ve
laboratuar…)
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Uluslararası işbirlikleri (yurtdışında Erasmus vb. eğitim, staj)
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Sosyal, kültürel ve sportif imkânlar
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Mesleğinizle ilgili sektörler ve sanayi ile işbirliği
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Mezunlarla iletişim kurma ve mezuniyet sonrası kariyer (iş bulma)
yönlendirmesi
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Köklü tarihe sahip, kurumsallaşmış ve marka bir üniversite imajı
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Huzurlu ve güvenli ortam
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Yenilikçi, yaratıcı ve farklı düşüncelere açık, katılımcı ve hoşgörülü üniversite
ortamı
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet anlayışı
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Öğrenci odaklılık ve öğrencilerle güçlü iletişim
1
2
3 4
5
6
7
8
9