Page 69 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

42
Selçuk Üniversitesi’nin uluslararası kurum ve üniversitelerle ilişki ve işbirliği geliştirmeye yönelik
çalışmaları yeterli değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin akademik kadroları içe dönük olup, ulusal ve uluslararası büyük
üniversitelerden mezun insanlar, lisansüstü eğitimde ve akademik kadrolarda yeterince
bulunmamaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
STRATEJİK KONUMLAMA
Etkinliği olmayan araştırma merkezleri kapatılıp daha güncel ve proje odaklı proje merkezleri
açılımına odaklanılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ulusal ve uluslararası işbirliğini artıran öğretim üyeleri ödüllendirilerek uluslararası işbirliklerine
ve dış destekli projelere odaklanılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitemiz bölümlerine ilk binlik dilimden öğrenci alımına odaklanılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uluslararası ve etki değeri yüksek nitelikli yayın yapmanın yanı sıra bölüm ve fakülte olarak
SCI/TÜBİTAK A-B grubu indeksli dergilere sahip olmaya odaklanılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Disiplinler arası çalışmalara odaklanılarak bazı bilimler arası ilişkiler kurulmalı ve geliştirilmelidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokomotif (öncü) fakülte ve birimlerin belirlenmesine odaklanılarak bu birimlerin uluslararası
yayın, araştırma, proje ve işbirliği konularında teşvikleri artırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meslek Yüksekokulları, fakültelerle entegre etme, tematik hale getirme, bölümlerini yeniden
gözden geçirme ve birleştirme gibi yollarla yeniden yapılandırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mevcut meslek yüksekokullarında bölüm ve kontenjan gibi sayısal genişlemeden ziyade öğretim
elemanlarının lisansüstü (doktora vb.) eğitimleri, bölüm öğretim elemanı ve öğrencilerinin
araştırmaya yönlendirilmesi ve bölgesel katkılarının artırılması gibi niteliksel iyileştirmeler
yapılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) kontenjanlar artırılmalı ve katma değeri yüksek hale
getirilmelidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SCI/TÜBİTAK A-B grubu dergilerde yayın şartı kapsamı lisansüstü öğretimde uygulanmalı ve bu
dergilerde yayın yapmaya bağlı destekler artırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bilimsel araştırma projeleri (BAP) gelirleri daha işlevsel ve etkin kullanılmalı, uluslararası ve
sektörel işbirliğe yönelik araştırma ve patent gibi uygulamalar daha ayrıcalıklı olmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yurt dışında lisansüstü eğitim görmüş kişilerin üniversitemize kazandırılmasına yönelik çalışmalar
artırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Post doktora (doktora sonrası eğitim) için kurumsal yapı oluşturulmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eğitim ve öğretim alt yapısı ve araçlarının modernizasyonu daha iyi hale getirilmelidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kampüste kültür, sanat ve spor ortamları artırılarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının
yaşanabilir kampüs algısı artırılmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrencilere yönelik staj-kariyer destekleri ve mezunlarla iletişim işlevsel hale getirilmelidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rektörlük ve bölümler arası sürekli ve sistemli bir iletişimin olduğu öz eleştirel ve katılımcı bir
ortam sağlanmalıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9