Page 68 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

41
Selçuk Üniversitesi’nin özellikle ilçe kampüslerinde merkezle aynı ya da benzer bölümler açılması
nedeniyle bölgesel ihtiyaçlara cevap veren programlara yönelik çeşitlilik sağlanamamıştır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi, merkez kampüsü dışında geniş coğrafi dağılımdaki mevcut birimlerinden
yeni üniversiteler oluşmasına neden olmuş; buradaki kaynaklar ve birimler yeni üniversitelere
temel oluşturmuştur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi, 37 yıllık kurumsal hafızaya sahip köklü bir üniversitedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin öğrenciler ve öğretim elemanları açısından marka bilinirliği ve tercih
edilirliği yüksektir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin huzurlu bir ilde ve kampüste bulunma avantajı vardır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi, alt yapı ve fiziksel koşullar açısından donanımlı bir üniversitedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde Teknokent başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ileri
düzeyde olup; sonuçlar öğrenci, öğretim elemanı ve toplum yararına sunulmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi, bilimsel araştırma ve projelere destek konusunda (BAP) gelişmiş ve işler bir
yapıdadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen lokomotif (öncü)
fakülte ve bölümler bulunmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin donanımlı, alanında uzman ve yenilik ve değişimleri yakından takip eden
nitelikli bir öğretim elemanı profili vardır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi mezunları, kamu ve özel sektörde birçok açıdan tercih edilir konumdadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı fazladır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde öğretim elemanı başına düşen ders saati fazladır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde ön lisans öğrenci sayısı fazladır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde bölümlerdeki öğrenci sayılarıyla uyumsuz bir öğretim elemanı dağılımı
mevcuttur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde idari ve teknik personel sayısı yeterli değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi geniş bir coğrafyada yaygın ve dağılmış bir yapıdadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitede stratejik büyüme, planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yeterli değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ders müfredatları; güncel, meslek edindirme ve uygulamaya yönelik olma açılarından yeterli
değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ders planlamasında iş dünyası ile öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde öğretim elemanı açısından kurumsal aidiyet ve oryantasyon eksikliği
bulunmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde mezunlarla iletişim ve takip sistemi yetersizliği öğrencilerde aidiyet ve
kimlik bilinci yetersizliğine neden olmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde etkin bir öğrenci danışmanlık sistemi bulunmamaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde uluslararası patent-araştırma faaliyetleri ve sanayi işbirliği yeterli ve
istenilen düzeyde değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meslek Yüksekokulları sayıca fazla ve bilimsellik açısından yeterli değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nde öğrenciye ve öğretim elemanına yönelik yabancı dil eğitimi yeterli ve
işlevsel değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenci ve öğretim elemanı yurt dışı hareketliliği yeterli düzeyde değildir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9