Page 66 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

39
AKADEMİK PERSONEL ANKETİ
Değerli Öğretim Elemanları;
Bu anket, üniversitemizin önemli paydaşlarından olan siz meslektaşlarımızın görüş, öneri,
talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve
“Selçuk ÜniversitesiStratejik Yol
Haritası Arama Konferansı”
nda belirtilen
“dünyada ilk 500 üniversite içinegirme”
hedefine
yönelik olarak stratejik planın
tabana yayılarak hazırlanması
ve uygulanması sürecine veri
oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Anket cevaplarınız, üniversitemizi sizlerle birlikte
ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama
çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. Bu bağlamda anketimizi olabildiğince samimi ve
objektif cevaplandırmanız yapılacakları ve hedefleri belirleyebilmemiz açısından oldukça
önemlidir.
Yaptığınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı iletirim.
REKTÖR
1.Cinsiyetiniz
□ Bay
□ Bayan
2. Yaşınız
□ 25 yaş ve altı □ 26-35 arası
□ 36-45 arası
□ 46-55 arası
□ 56-65 arası □ 66 yaş üstü
3. Kıdeminiz (Çalışma süreniz)
□ 1-5 yıl □ 6-10 yıl □ 11-15 yıl □ 16-20 yıl □ 21-25 yıl □ 26 yıl ve üzeri
4. Üniversitemizdeki çalışma süreniz
□ 1-5 yıl □ 6-10 yıl □ 11-15 yıl □ 16-20 yıl □ 21-25 yıl □ 26 yıl ve üzeri
5. Unvanınız
□ Uzman
□ Okutman
□ Araştırma Görevlisi
□ Öğretim Görevlisi
□ Yardımcı Doçent
□ Doçent
□ Profesör
□ Diğer ………
6. İdari Göreviniz (varsa)
□ Rektör Yardımcısı
□ Dekan □ Dekan Yardımcısı □Koordinatör □Müdür
□ Müdür Yardımcısı □ Bölüm Başkanı/Yardımcısı □ Ana Bilim Dalı Baş./Yardımcısı □ Diğer
7. Biriminiz ve bölümünüzü lütfen aşağıdaki boşluğa yazınız.
......................................................... / ...............................................
PAYDAŞ (ÖĞRETİM ELEMANI) GÖRÜŞ ANKETİ
1.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı 1 ile 9 derece arasında size en yakın şıkkı
işaretleyerek belirtiniz.
(1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(3)
Katılmıyorum
(5)
Orta Derece Katılıyorum
(7)
Katılıyorum
(9)
Kesinlikle Katılıyorum
GELİŞNE ULUSAL / ULUSLARARASI AKIMLAR
1-
Yükseköğretimde rekabet ortamı farklılaşmakta ve yoğunlaşmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yükseköğretimde iç ve dış paydaş görüşleri kararların alınmasında ve uygulanmasında önemlidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9