Page 64 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

37
Huzurlu ve güvenli ortam
1
2
3
4
5
Yenilikçi, yaratıcı ve farklı düşüncelere açık, katılımcı ve hoşgörülü üniversite
ortamı
1
2
3
4
5
Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet anlayışı
1
2
3
4
5
Öğrenci odaklılık ve öğrencilerle güçlü iletişim
1
2
3
4
5
3.
Aşağıdaki maddelerde üniversite hayatınız süresince özellikle kampüsümüzle ilgili en
çok hangi alanda sorun yaşadığınızı derecelerine göre işaretleyiniz
.
(1)
Hiç Sorun Yaşamadım
(2)
Çok Az Sorun Yaşadım
(3)
Az Sorun Yaşadım
(4)
Fazla Sorun Yaşadım
(5)
Çok Fazla Sorun Yaşadım
Hiç Sorun
Yaşamadım
Çok Az Sorun
Yaşadım
Az Sorun
Yaşadım
Fazla Sorun
Yaşadım
Çok Fazla Sorun
Yaşadım
Barınma imkânlarında
1
2
3
4
5
Beslenme imkânlarında
1
2
3
4
5
Ulaşım imkânlarında
1
2
3
4
5
Bilimsel kaynaklara erişim, araştırma yapma, kütüphane ve laboratuar vb.
konularda
1
2
3
4
5
Sağlık hizmetlerine erişimde
1
2
3
4
5
Bilimsel panel, konferans ve sempozyum etkinliklerine erişimde
1
2
3
4
5
Sanatsal-kültürel faaliyet ve imkânlara erişimde
1
2
3
4
5
Sportif faaliyetlere ve imkânlara erişimde
1
2
3
4
5
Kariyer danışmanlığı ve mezuniyet sonrası yönlendirilmede
1
2
3
4
5
İş dünyası ve sektörle buluşma etkinliklerine erişimde
1
2
3
4
5
Temizlik ve çevreci bilinç konusunda
1
2
3
4
5
Ekonomik problemlerde
1
2
3
4
5
Huzurlu, güvenli ve hoşgörülü ortam açısından
1
2
3
4
5
Sosyal İlişkilerde
1
2
3
4
5
4.
Selçuk Üniversitesi’nin vizyonunda, misyonunda ve hedeflerinde görmek istediğiniz
kavramları, aşağıdaki listeden işaretleyerek seçiniz
.
Ülkede ilk 5; Dünyada ilk 500 üniversite içinde
Rekabetçi
Girişimci ve yenilikçi
Tarihsel değerleri önemseyen
İtibar sahibi