Page 63 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

36
ÖĞRETİM ELEMANI
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
17- Bölümümüzdeki öğretim elemanı sayısı yeterlidir.
1
2
3
4
5
18- Öğretim elemanlarının ders konularıyla ilgili bilgi düzeyleri yeterli olup;
uzmanlık alanlarındaki güncel gelişmeleri takip etmektedir.
1
2
3
4
5
19- Öğretim elemanları ders içi ve ders dışında öğrencilerin fikirlerini
önemseyerek öğrenci katılımını sağlamaktadır.
1
2
3
4
5
20- Öğretim elemanları öğrencilerine yönelik danışmanlık ve kariyer
bilgilendirme faaliyetlerinde etkindirler.
1
2
3
4
5
21- Öğretim elemanları, öğrenci ilişkileri ve sınav değerlendirmelerinde
eşitlikçi ve adil tutum sergilemektedir.
1
2
3
4
5
PERSONEL VE YÖNETİM
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
22- Fakültemiz/Yüksekokulumuz yönetimi, öğrencilerle düzenli toplantılar
yaparak; derslerle ilgili ve ders dışı konularda kararların alınmasında öğrenci
görüşünü almakta ve öğrenci sorunlarına duyarlılık göstermektedir.
1
2
3
4
5
23- Fakültemiz/Yüksekokulumuz idari personeli (öğrenci işleri vb.), konusunda
yeterli bilgiye sahip olup; öğrencilerle iyi iletişim kurmaktadır.
1
2
3
4
5
2.
Üniversitenizin kalitesini değerlendirmek için aşağıdaki maddeleri yeterlilik düzeyine
göre işaretleyiniz.
(1)
Hiç Yeterli Değil
(2)
Düşük Derecede Yeterli
(3)
Orta Derecede Yeterli
(4)
Yeterli
(5)
Tamamen Yeterli
Hiç Yeterli Değil
Düşük Derecede
Yeterli
Orta Derecede
Yeterli
Yeterli
Tamamen Yeterli
Eğitim öğretim düzeyi
1
2
3
4
5
Araştırma ve proje geliştirme
1
2
3
4
5
Fiziki donanım ve koşullar (bina, derslik, teknolojik donanım, kütüphane ve
laboratuar…)
1
2
3
4
5
Uluslararası işbirlikleri (yurtdışında Erasmus vb. eğitim, staj)
1
2
3
4
5
Sosyal, kültürel ve sportif imkânlar
1
2
3
4
5
Mesleğinizle ilgili sektörler ve sanayi ile işbirliği
1
2
3
4
5
Mezunlarla iletişim kurma ve mezuniyet sonrası kariyer (iş bulma)
yönlendirmesi
1
2
3
4
5
Köklü tarihe sahip, kurumsallaşmış ve marka bir üniversite imajı
1
2
3
4
5