Page 61 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

34
İÇ PAYDAŞ (ÖĞRENCİ) ANKETİ
Sevgili Öğrenciler;
Bu anket, Selçuk Üniversitesi’ni
sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen
üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama
çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. Bu
anketi olabildiğince samimi ve objektif cevaplandırmanız yapılacakları ve hedefleri
belirleyebilmemiz açısından oldukça önemlidir.
Yaptığınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, derslerinizde başarılar dileriz.
1.Cinsiyetiniz
□ Bay
□ Bayan
2. Yaşınız
□ 17-19 arası
□ 20-22 arası
□ 23-25 arası
□ 26 yaş üstü
3 Sınıfınız
□ Hazırlık □ 1.Sınıf □ 2. Sınıf □ 3. Sınıf □ 4. Sınıf □ 5. Sınıf□ 6. Sınıf □Uzatmalı
□ Yüksek lisans ders □ Yüksek lisans tez □ Tezsiz Yüksek Lisans □ Doktora ders
□ Doktora tez
4. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunuz ve bölümünüzü lütfen aşağıdaki
boşluğa yazınız.
.......................................................................
□ Normal Öğretim
□ İkinci Öğretim
5. Barınma yeriniz aşağıdakilerden hangisidir?
□ Devlet Yurdu □ Özel Yurt
□ Evde Ailemle □ Evde Arkadaşlarımla
□ Evde Tek Başıma
PAYDAŞ (ÖĞRENCİ) GÖRÜŞ ANKETİ
1.
Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size en yakın şıkkı işaretleyerek (X)
belirtiniz.
(1)
Kesinlikle Katılmıyorum
(2)
Katılmıyorum
(3)
Kararsızım
(4)
Katılıyorum
(5)
Kesinlikle
Katılıyorum
FİZİKSEL KOŞULLAR
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
1-Derslik ve laboratuarların sayısı, kapasitesi ve bilgisayar ve teknolojik
donanımı öğrenci sayısına göre yeterli ve öğrenme ortamına uygundur.
1
2
3
4
5
2-Kütüphanede bölüm derslerimiz için gerekli standart yayınlardan sosyal ve
kültürel yayınlara çeşitli ve güncel kaynaklar bulunmaktadır.
1
2
3
4
5
3- Kampus içerisinde ders dışı bilgisayar kullanım imkânı (internet, proje
çalışması vb.) bulunmaktadır.
1
2
3
4
5