Page 59 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

32
1.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
2.
Selçuklu Araştırmaları Merkezi
3.
Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
4.
Türk El Sanatlarını Uygulama ve Araştırma Merkezi
5.
Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
6.
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
7.
Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi
8.
Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi
9.
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (SABAUM)
10.
Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
11.
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
12.
Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
13.
İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, Arş. Uyg. Mer.
14.
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
15.
Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
16.
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
17.
Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
18.
Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi
19.
Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi
20.
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
21.
Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
22.
Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
23.
Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
24.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
25.
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
26.
Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi
27.
Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
28.
Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
29.
Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
30.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
31.
Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
32.
Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
33.
Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer.
34.
Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi
35.
Süstaşı Uygulama ve Araştırma Merkezi
36.
Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
37.
Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜSSAGEM)