Page 54-55 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

29
BİRİMİN ADI
BÖLÜM/PROGRAM ADI
PROGRAM TÜRÜ
PROGRAM SEVİYESİ
PROGRAM DİLİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Maden Mühendisliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Çevre Mühendisliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Çevre Mühendisliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar Mühendisliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar Mühendisliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar Mühendisliği
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Endüstri Mühendisliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Endüstri Mühendisliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Endüstri Mühendisliği
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Şehir Ve Bölge Planlama
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Şehir Ve Bölge Planlama
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kimya Mühendisliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kimya Mühendisliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Metalurji Ve Malzeme
Mühendisliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Metalurji Ve Malzeme
Mühendisliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İş Sağlığı Ve Güvenliği
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bahçe Bitkileri
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bahçe Bitkileri
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bitki Koruma
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bitki Koruma
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tarım Ekonomisi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tarım Ekonomisi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tarla Bitkileri
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tarla Bitkileri
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Toprak Bilimi Ve Bitki
Besleme
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Toprak Bilimi Ve Bitki
Besleme
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tarım Makineleri Ve
Teknolojileri Mühendisliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe