Page 50-51 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

27
BİRİMİN ADI
BÖLÜM/PROGRAM ADI
PROGRAM TÜRÜ
PROGRAM SEVİYESİ
PROGRAM DİLİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Sahne Sanatları
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Müzik
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Geleneksel Türk Sanatları
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Seramik
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Resim
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Resim
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Turizm İşletmeciliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Turizm İşletmeciliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İç Mimarlık Ve Çevre
Tasarımı
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Reklamcılık
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Reklamcılık
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Reklamcılık
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tasarım
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tasarım
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Grafik
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Seyahat İşletmeciliği Ve
Turist Rehberliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar Ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bilgisayar Ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Uzaktan Öğetim
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkçe Eğitimi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması Ve Ekonomisi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması Ve Ekonomisi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması Ve Ekonomisi
Uzaktan Öğetim
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İlköğretim Matematik
Eğitimi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Rehberlik Ve Psikolojik
Danışmanlık
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Mevlana Ve Mevlevilik
Araştırmaları
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe