Page 3 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

İÇİNDEKİLER
EK-A1 ALT YAPI VE FİZİKİ ALANLAR ............................................................................... 1
EK-A2 STRAREJİK AMAÇ VE HEDEFLER........................................................................... 5
EK-A3 EĞİTİM–ÖĞRETİM FAALİYETİNİN SUNULDUĞU BİRİMLER ...................................7
EK-A4 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ LİSTESİ ............................................... 31
EK-B1 PAYDAŞ KATILIM ANKETLERİ............................................................................... 33
EK- B2 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SELÇUK ÜNİVERSİTES ................................................54
EK-B3 DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ ANKET ................................................................56
EK-B4 ULUSLARARASILAŞMA İLE İLGİLİ BİLGİLER ...........................................................62
EK-B5 BİRİMLERDE KALİTENİNSAĞLANMASI VE KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ
KAPSAMINDA BİRİM BAZINDA YÜRÜTÜLEN BAZI ÇALIŞMALAR ....................................64
EK-B6 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÜYELER ............................................68
EK-B7 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLAR .............72
EK-B8 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞLARIN STRATEJİK ALANLARA GÖRE DAĞILIM.......78
EK-B9 PAYDAŞ GÖRÜŞME VE TOPLANTI FOTOĞRAFLAR................................................80
EK-C1 BİRİM BAZINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU DAĞILIMI......................................85
EK-C2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI VE ÖDENEK MİKTARLARI ............................88
EK-C3 YAZILIM PROGRAMLARI......................................................................................90
EK-C4 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .....................................................................92
EK-C5 ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN FAALİYETLER ............................................94
EK-Ç1 ARAŞTIRMA ÖNCELİKLİ ALANLARDA YÜRÜTÜLEN PROJE BİLGİLERİ .....................96
EK-Ç2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULLARI ...............................................................109
EK-Ç3 ARAŞTIRMA LABORATUARLARI FİZİKİ ALANLARININ DAĞILIMI ...........................111
EK-Ç4 ARAŞTIRMA PROJELERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU............................................113
EK-Ç5 DANIŞMANLIK VE MENTÖRLÜK HİZMETLERİ .......................................................117
EK-D1 AKADEMİK PERSONEL KADROLARINA ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ .........122
EK-D2 2016 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...........................................................134