Page 44-45 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

24
BİRİMİN ADI
BÖLÜM/PROGRAM ADI
PROGRAM TÜRÜ
PROGRAM SEVİYESİ
PROGRAM DİLİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Doğum Ve
Jinekolojisi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Doğum Ve
Jinekolojisi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dölerme Ve Suni
Tohumlama
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dölerme Ve Suni
Tohumlama
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Cerrahisi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Cerrahisi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Besin Hijyeni
Ve Teknolojisi
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Besin Hijyeni
Ve Teknolojisi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Zootekni
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Zootekni
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hayvan Besleme Ve
Beslenme Hastalıkları
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hayvan Besleme Ve
Beslenme Hastalıkları
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Hekimliği
Tarihi Ve Deontoloji
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hayvancılık Ekonomisi Ve
İşletmeciliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Veterinerlik Biyoistatistik
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Beden Eğitimi Ve Spor
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Beden Eğitimi Ve Spor
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Spor Yöneticiliği
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Spor Yöneticiliği
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Antrenörlük Eğitimi
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Antrenörlük Eğitimi
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hemşirelik
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hemşirelik
Örgün Öğretim
Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Hemşirelik
İkinci Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans
Türkçe
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Sosyal Hizmet
Örgün Öğretim
Doktora
Türkçe