Page 180 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

135
Bütçe Giderleri
2016
Bütçe
Başlangıç Ödeneği
2016
Gerçekleşme Toplamı
Gerçekleşme
Oranı
TL
TL
%
Bütçe Giderleri Toplamı
457.644.000
472.023.299
103,14
01 - Personel Giderleri
278.081.000
265.169.609
95,35
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
40.477.000
39.735.689
98,16
03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
71.073.000
87.047.479
122,47
05 - Cari Transferler
9.671.000
9.397.376
97,17
06 - Sermaye Giderleri
58.342.000
70.673.146
121,13
Bütçe Gelirleri
2016
Bütçe
Tahmini
2016
Gerçekleşme
Toplamı
Gerçekleşme
Oranı
TL
TL
%
Bütçe Gelirleri Toplamı
457.464,000
468.585.415,47
102,43
03 – Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
37.862.000
50.102.236,14
132,32
04 – Alınan Bağış Ve Yardımlar
396.356.000
390.151.694,93
98,43
05 – Diğer Gelirler
23.426.000
28.331.484,40
120,94
06 – Sermaye Gelirleri
-
-
-