Page 178 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

133
YARDIMCI DOÇENTLİK KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DOSYA HAZIRLAMA
DÜZENİ
1
.
ÖZGEÇMİŞ
( Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir.)
1.1.
Adı Soyadı
1.2.
Doğum yeri ve tarihi
1.3.
Bildiği yabancı diller
1.4.
Eğitimi (Tarihleri ve yerleri)
1.5.
Çalıştığı Kurumlar (Tarihleri ile birlikte)
1.6.
Lisans ve Lisansüstü eğitimde verdiği dersler
1.7.
İdari görevler, bilimsel kuruluşlara üyelikler, aldığı ödüller.
1.8.
Doktora / uzmanlığını yaptığı anabilim dalı
2. YABANCI DİL BELGESİ
3. DOKTORA, SANATTA YETERLİLİK, UZMANLIK BELGESİ
4. TEZLER:
Dosyaya sadece tezin kapağı, içindekiler sayfası, özeti ve tezin kabulüne dair
belge ya da diploma konacaktır. Tezdeki bilgilerden yararlanılarak hazırlanan yayınlanmış
makale, bildiri veya kitaplar belirtilecektir.
5.
S.Ü. Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Puan Tablosu ile ilgili doldurulmuş form (Aday bu
tabloya göre puanlarını doldurup başvuru için gerekli şartları yerine getirdiğini yazılı olarak
beyan edecektir.)
6. YAYINLAR ve DİĞER AKTİVİTELER:
S.Ü. Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Puan
Tablosu’nda verilen alt başlıklarının sırasına uyularak düzenlenecektir. Aynı yayın bildiri ya da
makale olarak verilmiş ise belirtilecektir. Bu etkinliklerde puanlamaya tabi tutulacaktır. Alanı
dışındaki yayın ve etkinliklerle ilgili bilgiler dosyaya konulmayacaktır. Atıflarla ilgili indeks
raporu veya atıf yapılan eserin ilk sayfası ve atıf yapıldığını gösterir sayfa
eklenecektir.