Page 177 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

132
Ek – 2:
PUANLARIN HESAPLANMASI
1)
Yazar sayısı bir ise puan aynen verilir.
2)
Yazar sayısı birden fazla iseA-F arası faaliyetlerin puan hesapları aşağıdaki iki denklem
vasıtasıyla veya doğrudan tablodaki çarpan kullanılarak yapılmalıdır. Yazar sayısının 10’u
geçtiği durumlarda yazar sayısı 10 için yapılan hesaplar uygulanacaktır.
İlk isim olanlara verilecek puan
= Tablo puanı X 1.4 + (tablo puanı x 0.25)
Yazar sayısı
Diğerlerine verilecek puan
= Tablo puanı x1.4
Yazar sayısı
Yazar Sayısı
İlk isim
Diğerleri
2
0.95
0.70
3
0.72
0.47
4
0.60
0.35
5
0.53
0.28
6
0.48
0.23
7
0.45
0.20
8
0.43
0.18
9
0.41
0.16
10
0.39
0.14