Page 175 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

130
Ek – 1 :
AÇIKLAMALAR
A-Uluslararası Çalışmalar
A-1)
TUBİTAK yayın teşvik listesindeki A ve B grubu dergilerde yayınlanan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde
basılmış/yayına kabul edilmiş veya elektronik olarak yayımlanmış makaleler.
A-2)
TUBİTAK yayın listesindeki C grubu dergilerde ve SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki diğer dergilerde
yayınlanan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde basılmış/yayına kabul edilmiş veya elektronik olarak yayımlanmış
makaleler.
A-3)
A-1 ve A-2 kapsamına girmeyen, uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş
makaleler ile CD kitapçığı; hakem değerlendirmesinden geçmiş elektronik dergiler.
A-3.1
kapsamındaki yayınlar başlıca eser olarak gösterilemez.
A-4
Uluslar arası jürili / küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel olarak görsel/işitsel eserlerle (görsel eserler, solo icracı,
şef, ses kayıtları uzmanı, dansçı, koreograf, kostüm ve sahne tasarımcısı, çalgı yapımcısı, ses veya saz ile eşlikçi, müzik
direktörü, oyuncu, yönetmen (en fazla 3 tekrar), besteci (çalınan her farklı eser için) vb. olarak kabul edilmek.
A-5
Uluslar arası etkinliklere karma/grup/kişisel olarak görsel/işitsel eserlerle (görsel eserler, solo icracı, şef, ses kayıtları
uzmanı, dansçı, koreograf, kostüm ve sahne tasarımcısı, çalgı yapımcısı, ses veya saz ile eşlikçi, müzik direktörü, oyuncu,
yönetmen (en fazla 3 tekrar), besteci (çalınan her farklı eser için) vb olarak kabul edilmek.
A-6
SONY, EMI, KALAN gibi uluslar arası yapımcı şirketlerin yayınlarında solo icracı, ses veya saz ile eşlikçi, şef, ses
kayıtları uzmanı, müzik direktörü, aranjör (düzenlemeci), dansçı, koreograf, kostüm, sahne tasarımcısı, oyuncu,
yönetmen, çalgı yapımcısı, besteci ve/veya derleyici olarak yer almak.
A-7
Uluslararası yayınlanmış görsel-işitsel program/belgesel/film (uzun ve kısa metrajlı) (yapım, yönetim, senaryo)
sorumluluğu ve yardımcılığı
* : A-1, A-2 ve A-3 kapsamındaki bir yayın A-1, A-2 ve A-3 kapsamındaki yayınlardan 30 (otuz) ve üzerinde atıf almışsa
tablodaki puan 2 (iki) ile, 60 (altmış) ve üzerinde atıf almışsa 4 (dört) ile çarpılır. Impact (etki) faktörü 10 (on) un
üzerinde olan dergilerde yayınlanmış ise tablodaki puan 5 (beş) ile çarpılır.
* : A-1, A-2 ve A-3 kapsamındaki yayınlar Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarından çıkmış ise bu yayınların puanı
tablodaki puanının 1.5 ile çarpılması ile hesaplanır ve yazar sayısı üçü geçmediği takdirde azaltma çarpanı
uygulanmaz.
B- Uluslararası Bildiriler
Hakemli uluslararası bilimsel toplantılarda yabancı dilde sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler
(proceedings) kitabında yayımlanmış uluslararası bildiriler; kitapçık veya CDROM içinde yayımlanmış özetler (Abstract).
* : İçeriğinde Türk dili ve/veya Türk tarihi v.b. konuların yer aldığı bilimsel toplantılar uluslararası özellikleri taşıyorsa,
sunum Türk dilinde de yapılsa bu kapsamda değerlendirilir.
* : B-1 ve B-2 kapsamındaki yayınlar lisansüstü çalışmalardan (Yüksek Lisans ve Doktora) çıkmış ise bu yayınların
puanı tablodaki puanının 1.5 ile çarpılması ile hesaplanır ve yazar sayısı üçü geçmediği takdirde azaltma çarpanı
uygulanmaz.
C- Uluslararası Kitap
Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, uluslararası saygınlığı olan yayın evlerince basılmış yabancı dildeki bilimsel ve
sanatsal ve ISBN numarası olan elektronik veya basılı kitaplar ile bu tür eserlerde yazılan bölümler ve bu tür kitapların
editörlüğü. Kongre kitabı içerisindeki çalışmalar kitap bölümü olarak değerlendirilmez.
C-2)
Kitap içerisinde bir bölüm veya uluslararası sempozyumlarda sunulmuş ve bir kitap oluşturmak üzere seçilmiş
makaleler bu kapsamda değerlendirilir.
D- Ulusal Çalışmalar
D-1)
Hakem heyeti bulunan ve periyodik olarak yayımlanan ulusal dergilerde yayımlanan makaleler
D-1.1)
Çeviri makaleler bu kapsamda değerlendirilmez
D-2)
Ulusal jürili / küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel olarak görsel/işitsel eserlerle (görsel eserler, solo icracı, şef,
ses kayıtları uzmanı, dansçı, koreograf, kostüm ve sahne tasarımcısı, çalgı yapımcısı, ses veya saz ile eşlikçi, müzik
direktörü, oyuncu, yönetmen (en fazla 3 tekrar), besteci (çalınan her farklı eser için) vb olarak kabul edilmek
D-3)
Ulusal etkinliklere karma/grup/kişisel olarak görsel/işitsel eserlerle (görsel eserler, solo icracı, şef, ses kayıtları
uzmanı, dansçı, koreograf, kostüm ve sahne tasarımcısı, çalgı yapımcısı, ses veya saz ile eşlikçi, müzik direktörü, oyuncu,
yönetmen (en fazla 3 tekrar), besteci (çalınan her farklı eser için) vb olarak kabul edilmek
D-4)
Ulusal yapımcı şirketlerin yayınlarında solo icracı, ses veya saz ile eşlikçi, şef, ses kayıtları uzmanı, müzik direktörü,
aranjör (düzenlemeci), dansçı, koreograf, kostüm, sahne tasarımcısı, oyuncu, yönetmen, çalgı yapımcısı, besteci ve/veya
derleyici olarak yer almak.
D-5)
Ulusal yayınlanmış görsel-işitsel program/belgesel/film (uzun ve kısa metrajlı) (yapım, yönetim, senaryo)
sorumluluğu ve yardımcılığı