Page 174 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

129
UYGULAMAYA
YÖNELİK ÇALIŞMALAR
UYGULAMAYA
YÖNELİK ÇALIŞMALAR
K- Araştırma-Geliştirme Projeleri
K-1)
AB ÇerçeveProgramı (FP) projeleri (yürütücü / araştırıcı)
250 / 100
K-2)
Uluslararası destekli/ortaklı araştırma ve uygulama projeleri
(yürütücü / araştırıcı)
75 / 40
K-3)
Ulusal destekli/ortaklı araştırma – geliştirme projeleri (yürütücü /
araştırıcı)
50 / 25
K-4)
Uluslararası / Ulusal projelerde danışmanlık
50 / 15
L- Patentler/Telifler (Onay Belgeli)
L-1)
Rüçhanlı, incelemeli patent
80
L-2)
Rüçhansız, incelemeli patent
70
L-3)
İncelemesiz, uygulamalı patent
60
L-4)
İncelemeli, uygulamasız patent
50
L-5)
Faydalı model
55
L-6)
Endüstriyel tasarım tescili
40
L-7)
Çeşit / Irk Tescili
40
L-8)
Alanında orijinal bilgisayar programı yazarlığı
40
M- Yarışmalar (Uluslararası / Ulusal)
M-1)
Derece, uluslararası / ulusal
60 / 30
M-2)
Mansiyon, uluslararası / ulusal
40 / 20
M-3)
Satın alınmış proje, uluslararası / ulusal
20 / 10
M-4)
Alanı ile ilgili yarışma jüri üyelikleri,
Uluslararası / ulusal (sayı x)
15 / 5
M-5)
Uluslararası/ulusal öğrenci etkinlikleri
Koordinatörlüğü
30 / 15
N- Danışmanlık (Mesleki)
N-1)
Kamu ve özel sektörde danışman ve eğiticilik (yıl x)
5
N-2)
Öğrenci topluluk danışmanlığı (yıl x)
3
N-3)
Lisans öğrenci danışmanlığı (yıl x)
1
O- Bilimsel / Sanatsal Faaliyetlere Katkı
Uluslar arası
O-1)
Hakemlikler / Jüri üyeliği
5
O-2)
Yayın kurulu üyelikleri (yıl x)
5
O-3)
Bilim / Sanat kurulu başkanlığı (yıl x)
5
O-4)
Bilim / Sanat kurulu üyeliği (yıl x)
4
O-5)
Bilimsel
/
Sanatsal
toplantı
düzenleme
kurul
üyeliği/editörlüğü/başkanlığı
10/15/20
O-6)
Dergilerde editörlük (yıl x)
20
O-7)
Dergilerde editör yardımcılığı (yıl x)
10
Ulusal
O-8)
Hakemlikler / Jüri üyeliği
2
O-9)
Yayın kurulu üyelikleri (yıl x)
2
O-10)
Bilim / Sanat kurulu başkanlığı (yıl x)
2
O-11)
Bilim / Sanat kurulu üyeliği (yıl x)
1
O-12)
Bilimsel
/
Sanatsal
toplantı
düzenleme
kurul
üyeliği/editörlüğü/başkanlığı
5/8/10
O-13)
Dergilerde editörlük (yıl x)
10
O-14)
Dergilerde editör yardımcılığı (yıl x)
5
P- Bilimsel / Sanatsal Kuruluşlarda Görev (Uluslararası/Ulusal)
30 / 10
R- Ödüller
R-1)
Uluslararası bilim / sanat ödülü
200
R-2)
Ulusal bilim / sanat ödülü (TÜBİTAK/Diğer)
100 / 50
S- Üniversite Yönetimine ve İşleyişine Katkılar
S-1)
Akademik yükseltilme ve atanma jüri üyelikleri (sayı x)
2