Page 173 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

128
D-6)
Ulusal yayınlanmış multimedya interaktif CD tasarımı ve yapımı
5
D-7)
Ulusal düzeyde basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap
vb tasarımı
5
E- Ulusal Bildiriler
E-1)
Tam metinli bildiriler
(Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)
8
E-1.1)
Özet
(Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)
6
E-2)
Poster olarak sunulan ve tam metin yayınlananlar
4
E-2.1)
Poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar
2
F- Ulusal Kitap
F-1)
Kitap yazarlığı
40
F-2)
Kitap çevirisi
20
F-3)
Kitap içinde bölüm yazarlığı
10
F-4)
Editörlük
20
F-5)
Yabancı dilden kitap çeviri editörlüğü
15
F-6)
Kitap içindeki bölüm çevirisi
5
G-Atıflar
G-1)
SCI-expanded, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan
yayınlarda ve uluslararası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen her atıf
için
5
G-2)
Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki her atıf
için
2
G-3)
Diğer yurtdışı, yurtiçi dergi, kitap ve proceedings de bulunan her
atıf için
1
G-4)
Sanatsal faaliyetlerin uluslararası; sinema, televizyon, radyo gibi
yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi,
eserlerinin basılması ve tasarım projelerinin uygulanmış olması
5
G-5)
Sanatsal faaliyetlerin ulusal; sinema, televizyon, radyo gibi yayın
organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi, eserlerinin
basılması ve tasarım projelerinin uygulanmış olması
1
G-6)
Uluslararası yayınlarda, sanatsal çalışmaları hakkında yayın
yapılmış olması.
5
G-7)
Ulusal yayınlarda, sanatsal çalışmalar hakkında yayın yapılmış
olması.
1
EĞİTİM-
ÖĞRETİM
BİLİM/SANAT İNSANI
YETİŞTİRMEYE
YÖNELİK ÇABALAR
H- Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim
H-1)
Yabancı dil destekli eğitim veya ortak dereceler çerçevesinde
verilen lisans veya lisansüstü yabancı dilde dersler
1
H-2)
Tez savunma jüri üyelikleri
Yüksek Lisans/Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlik
1/2
H-3)
Öğrenci geri bildirim değerlendirmesinde ortalama 80-90 veya
91-100 puan almak
4/8
I- Bilim İnsanı Yetiştirmeye Yönelik Çabalar
I-1)
Yürüttüğü tamamlanmış Yabancı Dilde / Türkçe yüksek lisans tezi
sayısı (x)
8 / 5
I-2)
Yürüttüğü tamamlanmış Yabancı Dilde / Türkçe doktora, uzmanlık
tezi sayısı (x)
15 / 10
I-3)
Uluslararası değişim programları kapsamında yabancı
üniversitelerde ders vermek
20
J- Burslar
J-1)
Üniversite dışı kaynaklardan almış olduğu uluslararası burslar (1
aydan 3 aya kadar / 3 ila 6 ay arası / 6 ay ve daha fazlası)
10 / 20 / 40
J-2)
Belgelendirilen uluslararası meslek içi eğitim alma
10