Page 172 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

127
S.Ü. ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ PUAN TABLOSU
Grup
Tanım
Puan
BİLİMSEL/ SANATSAL
ÇALIŞMALAR
BİLİMSEL/ SANATSAL
ÇALIŞMALAR
A - Uluslararası Çalışmalar
A-1*)
TUBİTAK yayın teşvik listesindeki A ve B grubu dergilerde
yayınlanan araştırma makalesi
40
A-1.1)
Derleme, Vaka Takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya
Makale Tahlili, Editöre Mektup, Tartışma vb.
20
A-2*)
TUBİTAK yayın listesindeki C grubu dergilerde ve SCI-
expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki diğer dergilerde yayınlanan
araştırma makalesi
25
A-2.1)
Derleme, Vaka Takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya
Makale tahlili, Editöre Mektup, Tartışma vb.
15
A-3*)
Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar
15
A-3.1)
Derleme, Vaka Takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya
Makale Tahlili, Editöre Mektup, Tartışma vb.
8
A-4
Uluslararası jürili / küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel
olarak kabul edilmek
40/50/60
A-5
Uluslararası etkinliklere karma/grup/kişisel olarak kabul edilmek
20/25/30
A-6
Uluslararası kuruluşların yapımı olan CD, plak, kaset,VCD, DVD
vb. yayınlarda yer almak.
30
A-7
Uluslararası yayınlanmış görsel-işitsel program/belgesel/film
(sorumlu /yardımcı)
40/30
A-8)
Uluslararası yayınlanmış multimedya interaktif CD tasarımı ve
yapımı
20
A-9)
Uluslararası düzeyde basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi,
kitap vb tasarımı
20
B- Uluslararası Bildiriler *
B-1)
Tam metinli bildiriler
(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)
20
B-1.1)
Özet (Abstract)
(Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)
15
B-2)
Yabancı dilde poster olarak sunulan ve tam metin yayınlananlar
10
B-2.1)
Yabancı dilde poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar
5
C- Uluslararası Kitap
C-1)
Kitap yazarlığı
80
C-2)
Kitap içinde bölüm
40
C-3)
Editörlük
50
C-4)
Yabancı dile çevrilmiş kitap
40
C-4.1)
Yabancı dile kitap çeviri editörlüğü
30
C-4.2 )
Yabancı dile bölüm çevirisi
10
D- Ulusal Çalışmalar
D-1)
Araştırma makalesi (hakemli)
10
D-1.1)
Derleme, Vaka takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya
Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb. (hakemli)
5
D-2)
Ulusal jürili / küratörlü etkinliklere karma/grup/kişisel olarak
kabul edilmek
6/10/20
D-3)
Ulusal etkinliklere karma/grup/kişisel olarak kabul edilmek
3/5/10
D-4)
Ulusal kuruluşların yapımı olan CD, plak, kaset, VCD, DVD vb.
yayınlarda yer almak.
10
D-5
Ulusal yayınlanmış görsel-işitsel program/belgesel/film (sorumlu
/yardımcı)
10/5