Page 169 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

124
yapılan bu tür çalışmalarda artan bir yoğunluk aranmasına gerektiğine” ilişkin kararında
belirtilen kriterlerin yanı sıra;
1)
Tablo 1de belirtilen, en az belirli bir puanı A+G faaliyetlerden almış olmak.
2)
Tablo 1de belirtilen, en az belirli bir kısmı A-G arası faaliyetlerden ve adayın başvurduğu
bilim alanındaki faaliyetlerden olmak üzere toplamda gerekli asgari puanı almış olmak.
3)
Doçentlik sonrası A+G faaliyetlerden ve A-G arası yapılan faaliyetlerden Tablo 1de
belirtilen asgari puanı almış olmak.
4)
Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu
ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak.
Sosyal Bilimler (Yardımcı Doçent)
1)
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Yardımcı Doçentliğe atama ile ilgili 23.
maddesinde belirlenen Yardımcı Doçentliğe atanmada aranacak şartlar başlığındaki
hükümleri sağlıyor olmak.
2)
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS en az 65 puan (2009 ve 2010 yılları
için 60 puan)) veya TOEFL veya IELTS sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.
3)
Tablo 1de belirtilen, en az belirli bir kısmı A-G arası faaliyetlerden olmak üzere
toplamda gerekli asgari puanı almış olmak.
4)
Yüksek lisans tezinden A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, C-1, D-1 veya F-1 kapsamında en az bir
yayın yapmış olmak.
5)
Doktora tezinden A-1, A-2, B-1, B-2 veya F-1 kapsamında en az bir yayın yapmış olmak.
(2009 ve 2010 yılları için A-3 ve D-1 kapsamındaki yayınlar da kabul edilecektir).
6)
Doktorasını/Uzmanlığını, kural olarak, kadronun ilan edildiği Anabilim Dalında yapmak.
Ancak bu konuda istisnai hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı aranır.
Yeniden Atama
: Son atama tarihinden yeniden uzatmanın yapılacağı tarihe kadar en az 30
puanı A-G arası faaliyetlerden (bilimsel/sanatsal çalışmalar) olmak üzere toplamda asgari 40
puan almış olmak. (2011 yılından itibaren uygulanacaktır.)
Sosyal Bilimler (Doçent)
Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 30.04.2002 tarih ve 2002 sayılı “ Üniversitelerarası
Kurulun belirleyerek 2001 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu Doçentliğe Yükseltilme
Başvuru Koşullarının Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri tarafından Doçentliğe Atama
Başvurularında da başvuru koşulu olarak asgari ölçüde baz alınması gerektiğine ilişkin kararı
uyarınca”
1)
Tablo 1de belirtilen, en az belirli bir puanı A+B+G faaliyetlerden almış olmak.
2)
Tablo 1de belirtilen, en az belirli bir kısmı A-G arası faaliyetlerden ve adayın başvurduğu
bilim alanındaki faaliyetlerden olmak üzere toplamda gerekli asgari puanı almış olmak.
3)
Doçent unvanını aldığı 'bilim alanı' ile doğrudan ilgili ilan edilen kadroya başvurmuş
olmak. Ancak bu konuda istisnai hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı aranır.
Sosyal Bilimler (Profesör)
İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulları ve Yüksek Öğretim Yürütme
Kurulunun 30.04.2002 tarih ve 2002 sayılı “ Üniversitelerarası Kurulun belirleyerek 2001