Page 168 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

123
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA
VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI
Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar
aşağıda verilmiştir.
Fen/Sağlık Bilimleri (Yardımcı Doçent)
1)
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Yardımcı Doçentliğe atama ile ilgili 23.
maddesinde belirlenen Yardımcı Doçentliğe atanmada aranacak şartlar başlığındaki
hükümleri sağlıyor olmak.
2)
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS en az 65 puan (2009 ve 2010 yılları
için 60 puan)) veya TOEFL veya IELTS sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.
3)
Tablo 1de belirtilen, en az belirli bir kısmı A-G arası faaliyetlerden (bilimsel/sanatsal
çalışmalar) olmak üzere toplamda gerekli asgari puanı almış olmak.
4)
Yüksek lisans tezinden A-1, A-2, A-3, B-1, B-2 veya D-1 kapsamında en az bir yayın
yapmış olmak.
5)
Doktora / Tıpta Uzmanlık tezinden A-1, A-2, B-1 veya B-2 kapsamında en az bir yayın
yapmış olmak. (2009 ve 2010 yılları için A-3 ve D-1 kapsamındaki yayınlar da kabul
edilecektir).
6)
Doktorasını/Uzmanlığını, kural olarak, kadronun ilan edildiği Anabilim Dalında yapmak.
Ancak bu konuda istisnai hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı aranır.
Yeniden Atama
: Son atama tarihinden yeniden uzatmanın yapılacağı tarihe kadar en az 30
puanı A-G arası faaliyetlerden olmak üzere toplamda asgari 40 puan almış olmak. (2011
yılından itibaren uygulanacaktır.)
Fen / Sağlık Bilimleri (Doçent)
Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 30.04.2002 tarih ve 2002 sayılı “ Üniversitelerarası
Kurulun belirleyerek 2001 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu Doçentliğe Yükseltilme
Başvuru Koşullarının Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri tarafından Doçentliğe Atama
Başvurularında da başvuru koşulu olarak asgari ölçüde baz alınması gerektiğine ilişkin kararı
uyarınca”
1)
Tablo 1de belirtilen, en az belirli bir puanı A+G faaliyetlerden almış olmak.
2)
Tablo 1de belirtilen, en az belirli bir kısmı A-G arası faaliyetlerden ve adayın başvurduğu
bilim alanındaki faaliyetlerden olmak üzere toplamda gerekli asgari puanı almış olmak.
3)
Doçent unvanını aldığı 'bilim alanı' ile doğrudan ilgili ilan edilen kadroya başvurmuş
olmak. Ancak bu konuda istisnai hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı aranır.
Fen / Sağlık Bilimleri (Profesör)
İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulları ve Yüksek Öğretim Yürütme
Kurulunun 30.04.2002 tarih ve 2002 sayılı “ Üniversitelerarası Kurulun belirleyerek 2001
yılından itibaren yürürlüğe koyduğu Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarının Üniversite
ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri tarafından Doçentliğe Atama Başvurularında da başvuru
koşulu olarak asgari ölçüde baz alınıp, diğer akademik başvuru koşullarının buna göre
ağırlıklandırılması, özellikle Profesörlüğe Yükseltilme ve Atamalarda doçentlikten sonra