Page 165 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

120
operasyon modeli çalışmaları, finansman yönetimi, yönetim modeli çalışması ve büyüme
planı ile ilgili görüşmeler sağlanmaktadır.
G)
PATENT GÜNLERİ-26-27-28
2016 yılında Selçuk TTO tarafından buluşçuların birbirini tanıması, sorunların analizi ve
oluşturulan inovasyon ekosistemini canlı tutmak için düzenlenen PATENT GÜNLERİ
etkinliğine devam edilmiştir.. Patent Günleri etkinliği 2016 yılı içerisinde farklı konseptler ve
farklı üniversitelerde ticarileştirme temasıyla düzenlenerek ticarileştirme farkındalığının
yayılmasını sağlamıştır. Buna göre; Pamukkale Üniversitesi’nde iki adet ve Fırat
Üniversitesi’nde bir adet olmak üzere şehir dışında düzenlenen etkinlikler ile ticarileştirme
konusunda SELÇUK TTO’nun sahip olduğu bilgi ve birikim anılan iki üniversite
akademisyenlerine aktarılmış ve etkinlikler kapsamında yapılan 15’in üzerinde girişimci-
uzman ikili görüşmeleri ile belirtilen üniversitelerin akademisyenlerinin ticarileştirme yol
haritalarının çizilmesine katkıda bulunulmuştur.
Konya Teknokent Konferans Salonu’nda düzenlenen Patent Günleri 27 ve Patent Günleri
28 etkinliklerine de Patent Günleri’nin ticarileştirme konusundaki somut çıktıları arasında
bahsetmek yerinde olacaktır. Buna göre; iki etkinlikte de sırasıyla KEIRETSU FORUM Genel
Müdürü Can K. Methson ve Endavour Türkiye Yöneticisi Doğan Taşkent “Patent Sahipleri-
Yatırımcı İkili Görüşmeleri” kapsamında 18 girişimci ile biraraya gelmiş ve bu 18 ifşadan 2’si
olumlu geri dönüş alınan 2’si hakkında DCP yatırım alma süreçleri başlatılmıştır.
H)
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ 11-12-13-14
Selçuk Üniversitesi, SELÇUK TTO ve TÜBİTAK işbirliğiyle Tıp ve Veteriner Fakültelerinde
“Uluslararası İşbirliği Günleri 11” ismiyle düzenlenen ‘COST Bilgilendirme Toplantısı’ 30 Mart
2016 tarihinde, Uluslararası İşbirliği Günleri 12 kapsamında ERASMUS+ Avrupa Gönüllü
Hizmeti Bilgilendirme Toplantısı 9 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası
İşbirliği Günleri 12 kapsamında ERASMUS+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Bilgilendirme Toplantısı
ile 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim
geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin
güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmıştır. Etkinlikte Erasmus +
Öğrenme Odaklı Avrupa Serüveni hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcılardan
arasından bir öğrenci Avrupaya gitmeye hak kazanmıştır.
Uluslararası İşbirliği Günleri 13 kapsamında; 2014 - 2020 yılları arasında devam etmekte
olan ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı Horizon2020 Nanoteknoloji, İleri
malzemeler, ileri Üretim ve İşleme Teknolojileri (NMP) alanı 2017 yılı çağrı tanıtımı UIN Burak
Tiftik tarafından, “Uzay Alanı Başarı Hikayesi” sunumu TÜBİTAK Uzay Enstitüsü uzmanı Aziz
Kara tarafından gerçekleştirilmiştir.
Programa katılmakta yaşanan zorluklar, hakemlik kayıtlarının önemi, sunumlar sürecinde
yüz yüze görüşmeler ve TÜBİTAK H2020 Ödül ve Destekleri hakkında bilgi verilmiştir.
Uluslararası İşbirliği Günleri 14 Horizon 2020 etkinlikleri kapsamında; Gıda Güvenliği,
Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Deniz, Denizcilik, İç Su Araştırmaları, Biyoekonomi alanlarında
Horizon 2020 projeleri hakkındabilgi verilmiştir.
İ)
ÜSİMP PATENT FUARI
2015 yılı içerisinde birincisi düzenlenen ÜSİMP Patent Fuarı etkinliğinin başarısı ve TTO
buluşlarının geniş kitlelere duyurulmasında oynadığı etkin rol neticesinde 2016 yılında ÜSİMP