Page 164 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

119
analizlerinin yapılıp nakit akış tablosunun hazırlanması gibi konularda danışmanlık hizmeti
sağlanmaktadır. Ayrıca program kapsamındaki girişimcilerin ihracat potansiyeli bulunan
teknolojik ve katma değeri yüksek projeleri de TEB Özel Melek Yatırım Platformu yatırımcıları
ve TİM üyesi sanayicilerle buluşup projelerine yatırım ve müşteri bulma imkânına erişme
şansı yakalamaktadır.
Kuluçka firmalarına sağlanan eğitimler aşağıdadır.
a.
KONYA DIŞ TİCARET EĞİTİMİ (15 NİSAN 2016)
Gerçekleştirilen dış ticaret eğitiminde akademisyenler, öğrenciler, şirket sahipleri ve dış
ticaret alanında çalışanlardan oluşan katılımcılar ile gerçekleşen Dış Ticaret Eğitimi
uzmanlarımızdan Muteber Boztemur tarafından verilmiştir. Eğitimde KOBİ’lerde dış ticaretin
yeri, yapılanması, karşılaşılan sorunlar ve kurumsal alt yapımız üzerinde durulmuş olup, dış
ticaret hakkında temel bilgiler, riskler ve uluslararası hukuki boyutlar hakkında bilgilendirilme
yapılmıştır.
b.
İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ (10 EKİM 2016)
İnovasyon Yönetimi Eğitimi, kişisel gelişim uzmanı Oğuz Aslan tarafından verilmiştir.
Akademisyenler, girişimciler, firma çalışanları ve öğrencilerden oluşan katılımcılar ile
gerçekleşen eğitim; inovasyon ve kurumlar açısından önemi, beynimiz ve yaratıcılık
özellikleri, yaratıcı ve yenilikçi düşünme egzersizleri yapılarak interaktif bir eğitim
gerçekleştirilmiştir.
c.
GİRİŞİMCİLER İÇİN BANKACILIK İŞLEMLERİ VE BANKACILIK İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ HK. (20
EKİM 2016)
Burcu Gürol tarafından gerçekleştirilen eğitimde, işletmeler için finansın önemi, sermaye,
sermaye maliyeti, faiz hesaplamaları (mevduat, bono, kredi, taksitli kredi), finansal tablolar,
ne anlattıkları, finansal tablolar analizi, finansal piyasalar ve finansman kaynakları eğitim
içeriğinin temel başlıklarını oluşturmuştur.
d.
FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS EĞİTİMİ HK. (4 KASIM 2016)
‘’Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi’’ Girişim Merkezi Yönetici Ortağı Taner Baltacı
tarafından gerçekleştirilmiştir. Uzun dönemli finansal planlama nasıl yapılır? Finansal senaryo
oluşturma teknikleri? İşletme Sermayesi hesabı nedir? Nasıl hesaplanmalıdır? Başabaş
noktası, gelir-gider hesapları, nakit akışı, yatırımın geri dönüş analizleri ile işletmenizin
finansal yönetimi nasıl profesyonelleştirilir? soruları cevaplanmıştır.
E)
LEVEL UP PROGRAMI
SELÇUK TTO - TEB GİRİŞİM BANKACILIĞI işbirliği ile Konya Teknokent’te faaliyet gösteren
firmalara yönelik LEVEL UP Programı GİRİŞİM MERKEZİ desteği ile uygulanmaya başlanmıştır.
Stratejik yönetim ve büyüme senaryoları, satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
belirlenecek stratejiler doğrultusunda uygulama ve kaynak planlaması ve satış ve pazarlama
planı oluşturulması ile ilgili görüşmeler sağlanmaktadır.
F)
GROW UP
SELÇUK TTO - TEB GİRİŞİM BANKACILIĞI işbirliği ile Konya Teknokent’te faaliyet gösteren
firmalara yönelik GROW UP Programı GİRİŞİM MERKEZİ desteği ile uygulanmaya
başlanmıştır. Stratejik yönetim ve büyüme senaryoları, Pazarlama yönetimi, üretim ve