Page 163 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

118
AŞAĞIDAKİ EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENEREK DIŞ KAYNAK TEMİNİ KONUSUNDA
AYRICA DANIŞMANLIK VE MENTÖRLÜK HİZMETLERİ SAĞLANMIŞTIR.
A)
TÜBİTAK BİGG-BİGG SELÇUK TTO İŞİM 1512’DE
Konya Teknokent’in Uygulayıcı Kuruluş olduğu 1512 Teknogirişim Sermaye Destek
Programı BiGG TÜBİTAK ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer
ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir
aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin
özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve
hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. TÜBİTAK
tarafından yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunan girişimcilere 150.000 TL hibe
verilecektir.
B)
WAKE UP PROGRAMI
WAKE UP programı, TEB Girişim Bankacılığı, TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi, Konya
Teknokent ve SELÇUK TTO işbirliği ile düzenlenmektedir. Bu program ile iş fikrine sahip olmak
isteyen ancak iş fikrini nasıl geliştirecekleri konusunda soruları olan lisans/yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine; yenilikçi metotları kullanarak inovatif iş fikirleri bulmak amacıyla
tasarım odaklı düşünce ile fikir geliştirme, ürün geliştirme ve yalın iş modeli oluşturmayı
kapsayan üç haftalık detaylı bir eğitim programı uygulanmaktadır.
C)
LET'S UP EĞİTİMİ
LET’S UP eğitimleri TEB, TİM, KONYA TEKNOKENT ve SELÇUK TTO işbirliği ile
düzenlenmektedir. LET’S UP Programı ile iş fikri olan lisans son sınıf öğrencilerine girişimcilik,
yöneticilik, iş doğrulama, iş modeli kanvası, finansman, pazarlama konularını içeren detaylı
bir eğitim programı uygulanmaktadır. Programa başvurular www.biggselcuktto.com sitesi
üzerinden online olarak alınmaktadır. 2016 yılı içerisinde 5 Ocak 2016 - 4 Mart 2016 4-5-6
Nisan 2016 tarihlerinde Let’s Up programı gerçekleştirilmiştir. Program süresince iş fikirlerini
iş planına dönüştürme başarısı gösteren girişimci adaylarından iki kişi TEB Girişim Bankacılığı
ve ABD Konsolosluğu desteğiyle Silikon Vadisi’ne gönderilmiştir. Ayrıca TÜBİTAK BİGG
programı çağrı şartlarını taşıyan öğrenciler ilgili hibe destek programlarına yönlendirilmekte
ve böylece kuluçka hizmeti için girdi sağlanmaktadır.
İş Planı Eğitimi: Selçuk Üniversitesi öğrencilerine yönelik Let’s Up programı
kapsamında ‘’ İş Planı Eğitimi’’ gerçekleştirilmiştir.
Finansmana Erişim - Yatırımcı Ve Müşteri İle Temas Eğitimi: Selçuk Üniversitesi
öğrencilerine yönelik Let’s Up programı kapsamında “Finansmana Erişim - Yatırımcı ve
Müşteri İle Temas Eğitimi’’ gerçekleştirilmiştir.
Proje Geliştirme İş Planı Workshopları: Selçuk Üniversitesi öğrencilerine yönelik Let’s
Up programı kapsamında “Proje Geliştirme İş Planı Workshopları’’ gerçekleştirilmiştir.
D)
TEB TİCARİ HIZLANDIRMA PROGRAMI-START UP
SELÇUK TTO - TEB GİRİŞİM BANKACILIĞI işbirliği ile kuluçkada faaliyet gösteren firmalara
yönelik ticari hızlandırma programı GİRİŞİM MERKEZİ desteği ile uygulanmaya başlanmıştır.
Ticari Hızlandırma Programı ile firmaların projeleri ile ilgili doğru iş modelinin oluşturulması,
potansiyeli yüksek hedef kitlenin belirlenmesi, ürünün bu hedef kitleye uygun bir şekilde
modellenmesi, satış ve pazarlama planının doğru bir şekilde oluşturulması, ürünün veya
hizmet maliyet analizinin yapılıp rekabetçi ve karlı bir fiyatlama yapılması, gelir gider