Page 160 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

115
4) Projenin yürütüleceği birimlerde altyapı elverişli mi?
1
2
3
4
5
5) Talep edilen madde ve teçhizat araştırmanın amacı ve varolan alt
yapı ile tutarlı mı?
1
2
3
4
5
C) PROJE BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRMESİ
1) BAP’tan talep edilen desteğin gerekçesi inandırıcı mı?
1
2
3
4
5
D) PROJE SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Önerilen süre yeterli mi?
1
2
3
4
5
2) Proje aşamalarının zamanlaması uygun mu?
1
2
3
4
5
TOPLAM PUAN:
0 / 100
ÖZGÜN DEĞER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ (En az 300 kelime)
YÖNTEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ
YAPILABİLİRLİK (EKİP VE ALTYAPI/EKİPMAN) İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ
YAYGIN ETKİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ
LÜTFEN UYARI VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ
DEĞERLENDİRME SONUCUNUZ
Öncelikle desteklenmelidir
Yeterli olanak varsa, desteklenebilir.
Öneriler doğrultusundaki değişiklerden sonra tekrar değerlendirilmelidir.
Desteklenmesi uygun değildir.
Projeyi tekrar inceleme seçeneği
Düzeltilmiş proje önerisini tekrar:
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza :