Page 152-153 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

108
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401152
Güzel Sanat.Fak.
Müziğin Mimarlık Eğitiminde 'Yaratıcılık' Üzerine Etkileri
Yrd.Doç.Dr.Ebru
ERDOĞAN
17.151
16401153
Edeb.Fak.
1 Numaralı Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) Zabıt Ceridesi Defteri (Transkripsiyon-İndeks)
Arş.Gör.Dr.Salih KIŞ
16.000
16401154
İİBF
Gıda Sektöründe Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinin Niteliğinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Örneği
Doç.Dr.Vural
ÇAĞLIYAN
2.700
16401155
ZF
Farklı kavurma yöntemlerinin susam tohumu ve yağının kalitesi ve oksidatif stabilitesi üzerine etkisi
Prof.Dr.Mehmet
Musa ÖZCAN
24.193
16401156
STF
THADA ve ADAMST9 genlerinin Obezite ve Tip 2 diyabetin ortak patolojisi insülin direnci gelişimi
üzerindeki etkisinin araştırılması
Öğr.Gör.Dr.Dudu
ERKOÇ KAYA
24.500
16401157
Fen Fakültesi
(TÜBİTAK - C )
Farklı Nanoşekillerdeki Altın Nanoyapıların Çevre Dostu Yollarla Sentezlenmesi ve
Biyokimyasal Uygulamalardaki Elektrokimyasal Yanıtlara Etkilerinin İncelenmesi
Doç.Dr.Yasemin
ÖZTEKİN
30.000
16401158
MF
(TÜBİTAK)
CuCr1-xMgxO2 Nanoiplik Örgülerinin Elektro-eğirme Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Yrd.Doç.Dr.Hasan
AKYILDIZ
5.730