Page 146-147 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

105
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401112
İİBF
Hekimlerin İşgücü Verimliliğini Belirleyen Faktörler: Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği
Prof.Dr.Zeynep
KARAÇOR
2.315
16401113
Fen Fakültesi
TÜBİTAK
(Salvia halophila ve Salvia sclarea ekstraktlarının insan respiratuvar sinsityal virüsüne karşı in
vitro antiviral aktivitelerinin değerlendirilmesi)
Doç.Dr.Rüstem
DUMAN
3.000
16401114
Fen Fakültesi
(TÜBİTAK - C )
Prostat Kanseri Hücrelerinde Adoptoz Yolağının Regülasyonu
Arş.Gör.Dr.Serdar
KARAKURT
60.000
16401115
Veteriner Fak.
(TÜBİTAK - D )
DMSO. Trehaloz ve Sukroz ile Trombosierin Kriyoprezervasyonu: Canllılık ve Biyokimyasal
Fonksiyonlar
Prof.Dr.Ahmet Levent
BAŞ
45.000
16401116
İletişim Fakültesi
Konya'nın Kültür Mirası I
Uzman Dr.Süleyman
Sırrı YILMAZ
23.600
16401117
Fen Fakültesi
Zeytinyağı Distilatındaki Biyoaktif Bileşenlerin FTIR Spektroskopik Teknikleriyle İncelenmesi
Prof.Dr.Hüseyin KARA
30.000
16401118
Fen Fakültesi
Neodimyum katkılı lityum-iyon enerji depolama özelliğine sahip yeni nano-malzemelerin geliştirilmesi
Prof.Dr.Gültekin
ÇELİK
23.000
16401119
Fen Fakültesi
Brokoli Ekstrelerinin İnsan Ağız Epitel Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkileri
Doç.Dr.Gülşin
ARSLAN
29.000
16401120
Fen Fakültesi
Farklı Fonksiyonel Gruplara Sahip Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi. Nanofiberlerin Üretimi ve Protein
İmmobilizasyonunda kullanılması
Yrd.Doç.Dr.Şeref
ERTUL
28.000
16401121
Fen Fakültesi
Kollagen tip-I ve tip-III moleküllerinin self-assembly kinetiğinin katı yüzey mica üzerinde incelenmesi
Arş.Gör.Dr.Esma
ERYILMAZ
20.000
16401122
Mühendislik
Fakültesi
Dispers hava flotasyonu sisteminde yüksek inorganik kolloid içeren atıksular ile yüzey aktif madde içeren
atıksuların birlikte arıtılabilirliği
Doç.Dr.Esra YEL
8.090
16401123
Mühendislik
Fakültesi
Elektrikli Araçlarda Kullanılan İndüksiyon Motor Sürücünün Geliştirilmesi
Doç.Dr.Ahmet Afşin
KULAKSIZ
26.000
16401124
Mühendislik
Fakültesi
Karadiğin - Hatunsaray - Kayhüyük - Boyalı - Yenibahçe (Meram-Konya) Arasındaki Kayaç. Toprak ve
Bitkilerde Ağır Metal Kirliliği ve Jeokimyasal Açıdan İncelenmesi
Arş.Gör.Dr.Yeşim
ÖZEN
20.000