Page 142-143 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

103
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401086
Mühendislik
Fakültesi
İha Ve Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Kalenderbaba Türbesinin 3b Modelinin Oluşturulması
Prof.Dr.Ferruh YILDIZ
27.500
16401087
Mühendislik
Fakültesi
Sülfatlı Su İçerikli Kum Zeminlerde Portland Çimentosu Ve Sülfata Dayanıklı Çimento Kullanılarak
Oluşturulan Jet-Grout Kolonlarının Taşıma Gücüne Sülfatın Etkisi
Doç.Dr.Mustafa
YILDIZ
16.500
16401088
Mühendislik
Fakültesi
İnterferometrik SAR Görüntüleri İle Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Araştırılması
Doç.Dr.Hakan
KARABÖRK
20.050
16401089
Mühendislik
Fakültesi
Konya Çöp Depolama Sahası Sızıntı Suyunda Ftalat Esterlerin Süper Kritik Su Oksidasyonu İle Giderimi
Doç.Dr.Mehmet Emin
ARGUN
22.000
16401090
Mühendislik
Fakültesi
Konya Bölgesi Doğal Taşlarının Dairesel Testere Kesim Yöntemiyle Kesilebilirliklerinin Belirlenmesi Ve
Enerji Tüketimiyle İlişkilendirilmesi
Doç.Dr.Niyazi BİLİM
16.500
16401091
Mühendislik
Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Yerleşkesi Kapalı Ve Açık Alanlarda Ortam PM2,5 Seviyesinin Belirlenmesi
Doç.Dr.Şükrü
DURSUN
16.000
16401092
MühendislikFakültesi Çözünmüş Organik Azotun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Endüstriyel Atıksularda İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr.Sezen
KÜÇÜKÇONGAR
22.500
16401093
MühendislikFakültesi Hidrojen Peroksit Tayini İçin Yeni Sensörlerin Tasarlanması Ve Karakterizasyonu
Arş.Gör.Dr.Özlem
Şahin GÖKDOĞAN
26.000
16401094
Mühendislik
Fakültesi
Pdco/CNT Alaşım Katalizörlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yakıt Pili Uygulamaları
Arş.Gör.Dr.Özlem
Şahin GÖKDOĞAN
28.000
16401095
MühendislikFakültesi
Pınarbaşı (Gediz-KÜTAHYA) Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin Yaş Tayini Ve Eğrigöz Ve Pınarbaşı
Granitoyidleri İle Zaman Ve Mekan İlişkisi
Arş.Gör.Dr.Yeşim
ÖZEN
26.000
16401096
Teknoloji Fakültesi Biyokütle Katı Yakıt Peletlerinin Yakıt Özellikleri Belirlenmesi Ve Yeni Karışım Peletlerinin Geliştirilmesi
Prof.Dr.Mustafa
ACAROĞLU
27.500
16401097
Ziraat Fakültesi
Çevresel Isı Reseptörüyle İnteraktif Performans Gösteren Dinamik Aydınlatma Uygulamasının Damızlık
Japon Bıldırcınlarının Performans Özelliklerine Etkileri
Prof.Dr.İskender
YILDIRIM
14.500
16401098
Ziraat Fakültesi
Koyun Ve Keçi Sütlerinde Mirna'ların Belirlenmesi Ve Bu Sütleri Tüketen İnsanlara Mirna'ların
Transportunun Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Nihat AKIN
28.500