Page 136-137 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

100
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401044
Fen Fakültesi
Cusbs Nanoparçacıkların Üretimi Ve Spin Kaplama Yöntemi İle Üretilen İnce Filmlerinin Karakterizasyonu
Arş.Gör.Dr.Murat
YILDIRIM
26.000
16401045
Fen Fakültesi
Terbiyum-Katkılı Titanyum Oksit Nanoparçacıkların Hidrotermal Yöntemle Sentezlenmesi Ve
Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi
Arş.Gör.Dr.Teoman
ÖZTÜRK
17.500
16401046
Fen Fakültesi
Oryza Sativa Osmyb4 Geni Aktarılmış Transgenik Patateste Tuz Toleransının Araştırılması
Arş.Gör.Dr.Gülsüm
AYDIN
28.500
16401047
Fen Fakültesi
Bazı Polimer Yapıların EPR Ve TGA Yöntemleriyle Analiz Edilmesi Ve Makine Öğrenme Metodu
Dr.Yusuf CEYLAN
29.500
16401048
Ziraat Fakültesi
Siyah Alaca, Simmental Ve Esmer Sığır Irklarında Mhc-Drb3 Ekzon-2 (Bola-Drb3) Gen Bölgesi Polimorfizmi
Arş.Gör.Dr.Fatma
İLHAN
24.500
16401049
Mühendislik
Fakültesi
Tefenni (Burdur) Kuzey Batısında Bulunan Ofiyolitik Kayaçlarının Zirkon (U-Pb) Yaşlandırması
Prof.Dr.Kerim KOÇAK
20.500
16401050
Mühendislik
Fakültesi
Elektro-Eğirme Yöntemiyle Üretilmiş Poli Vinil Alkol (PVA) Nano-Keçe Barındıran Kompozit Levhaların
Düşük Hızlı Darbe Davranışları
Doç.Dr.Ömer Sinan
ŞAHİN
15.728
16401051
Mühendislik
Fakültesi
Flotasyonda Farklı Kil Minerallerinin Köpük Kararlılığına Etki Mekanizması
Yrd.Doç.Dr.Vildan
ÖNEN
21.500
16401052
Mühendislik
Fakültesi
Elekrospin Yöntemi Kullanılarak Gümüş Eklenmiş Çinko Oksit (Zno:Ag) Nano Fiberlerin Üretimi Ve Foto
Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi
Arş.Gör.Dr.Özlem
Altıntaş YILDIRIM
25.000
16401053
Teknik Bil. M.Y.O.
Yeraltı Kömür Ocaklarında Zararlı Gazların Tespiti İçin Taşınabilir Bir Gaz İzleme Ve Erken Uyarı
Sisteminin Geliştirilmesi
Yrd.Doç.Dr.Arif Emre
DURSUN
22.000
16401054
Teknik Bil. M.Y.O.
Xylenol İsomerlerinin Femtosaniye Laser İyonlaşma/Parçalanma Dinamiklerinin TOF-MS Sistemi İle
İncelenmesi Ve İsomerlerin Ayırt Edilmesi
Öğr.Gör.Dr.Niğmet
KÖKLÜ
26.000
16401055
Teknoloji Fakültesi Beowulf Küme Bilgisayar Mimarisi Üzerinde İleti Aktarım Birimi İle Paralel Hesaplama
Doç.Dr.Adem
Alpaslan ALTUN
12.000
16401056
STF
Lipopolisakkarit ile Uyarılan Sistemik Enflamasyonda Alfa-Lipoik Asitin Depresyon Benzeri Davranış
Üzerine Etkisi
Prof.Dr.Hakkı GÖKBEL
25.500