Page 134-135 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

99
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401031
STF
Romatoid Artrit (RA) Hastalarında Endoplazmik Retikulum Stresinin Araştırılması
Yrd.Doç.Dr.İlknur
Albayrak Gezer
25.000
16401032
STF
Yanıkta oluşan staz Zonunda topikal %2 nitrogliserin , silver sulfadiazen %1 ve basitrasin-neomisin
etkinliğinin İmmünhistokimyasal olarak değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr.Metin
GÜNDÜZ
13.540
16401033
Müh.Fak.
TÜBİTAK
(Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Sularından Amonyak Ve Sülfatın Strüvit Ve Etrenjit
Çöktürmesi İle Arıtılabilirliğinin Yüzey Yanıt Yöntemiyle Modellenmesi Ve Optimizasyonu)
Doç.Dr.Mehmet Emin
ARGUN
6.000
16401034
Müh.Fak.
TÜBİTAK
(Tuzgölü Güneyinde Yeralan Neojen Yaşlı Evaporit Çökellerindeki Tuz ve Soda Oluşuklarının
Jeokimyasal Evrimi ve Jenetik Modeli.)
Prof.Dr.Muazzez
ÇELİK KARAKAYA
25.347
16401035
FF
TÜBİTAK (
Türkiye'nin Farklı Bölgelerinde (Akdeniz, Ege ve Marmara) Yayılış Gösteren Boletus Türlerinin
Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu)
Prof.Dr.Hasan
Hüseyin DOĞAN
3.000
16401036
Müh.Fak.
(TÜBİTAK - C )
Kesterit Esaslı Çekirdek/Kabuk Kristal Nanofiber Güneş Hücresi Üretimi
Doç.Dr.Mahmut KUŞ
60.000
16401037
FF
(TÜBİTAK -C)
Güneş Hücreleri için Yenilikçi bir Malzeme olan Polioksometalat (POM) esasına dayalı
Perovskit Güneş Hücresi Üretimi
Prof.Dr.Musatafa
ERSÖZ
60.000
16401038
Müh.Fak.
(TÜBİTAK -C)
(Mevcut Betonarme Binalardaki Betonun Basınç Dayanımının Belirlenebilmesi İçin Görüntü
İşleme Tabanlı Bir Yazılım Geliştirilmesi)
Doç.Dr.Musa Hakan
ARSLAN
30.000
16401039
Fen Fakültesi
Fabaceae Familyasına Ait Üç Taksonun (Coronilla Varia Subsp. Varia, Lotus Corniculatus Subsp.
Corniculatus Ve Ononis Natrix Subsp. Hispanica) Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
Prof.Dr.Abdurrahman
AKTÜMSEK
15.900
16401040
Fen Fakültesi
Üç Salvia Taksonunun Alzheimer, Diyabet Ve Deri Hastalıkları İle İlişkili Enzimleri İnhibe Etme
Yeteneklerinin Araştırılması
Prof.Dr.Abdurrahman
AKTÜMSEK
19.000
16401041
Fen Fakültesi
Kaliks[4]Aren Bağlı Sporopollenin İle Tutuklanmış Lipazın Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
Doç.Dr.Elif ÖZYILMAZ
22.000
16401042
Fen Fakültesi
Floren/Karbazol Organik Arayüzeyli Schottky Aygıtların Üretimi Ve Elektriksel Karakterizasyonu
Yrd.Doç.Dr.Atilla
GÜLEÇ
21.500
16401043
Fen Fakültesi
Hekzan İsomerlerinin Femtosaniye Laser Time Of Flight -- Mass Spectrometry (Fs-L-TOF-MS) Yöntemi İle
İncelenmesi
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
TAŞER
19.500