Page 132-133 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

98
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401018
ZF
Farklı Dozlarda Silisyum Uygulamaları Ve Farklı Demir Formlarının Kireçli Toprak Koşullarında Yetiştirilen
"Camarosa" Çilek Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim, Meyve Kalite Özellikleri Ve Bitki Beslenmesi Üzerine
Etkileri
Prof.Dr.Ahmet
EŞİTKEN
25.000
16401019
ZF
Non-linear Aydınlatma Proğramının Japon Bıldırcınlarının Performans Özelliklerine Etkileri
Prof.Dr.Sinan Sefa
PARLAT
29.113
16401020
ZF
Sofralık Tavuk Yumurtalarına Depolama öncesi Farklı Frekanslardaki Ultrasonik Uygulamanın Depolama
Süresince Kabuk Mikrobiyal Yükü ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi
Doç.Dr.Ali AYGÜN
11.863
16401021
Hadim M.Y.O.
Tarihi Hanların 3 Boyutlu Modellenmesinde Ve Restorasyonunda İnsansız Hava Araçlarının
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Öğr.Gör.Dr.Ali Ulvi
30.000
16401022
Hadim M.Y.O.
Yersel Lazer Tarama Ve İnsansız Hava Araçlarından(İha) Elde Edilen Nokta Bulutlarının
Birleştirilebilirliğinin Araştırılması; Tarihi Eşrefoglu Camii Örneği
Öğr.Gör.Dr.Ali Ulvi
28.950
16401023
TEK.FAK.
Buji Ateşlemeli Motorlarda Metanol Katkısının Motor Performans Ve Emisyonlara Etkisinin Araştırılması Doç.Dr.Murat CİNİVİZ
12.400
16401024
TEK.FAK.
Benzinli Motorlarda Etanol Katkısının Motor Performans Ve Emisyonlara Etkisinin Araştırılması
Doç.Dr.Murat CİNİVİZ
17.600
16401025
STF
Elit sporcularda yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizin inflamatuar ve kardiak belirteçler üzerine etkisi
Doç.Dr.Muaz
BELVİRANLI
22.000
16401026
STF
Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında CYP2C9 ve CYP2C19 Genetik Polimorfizm ve Aktivitesinin
İncelenmesi
Uzm.Dr.Erdem Kamil
ÖZER
28.494
16401027
DHF
Çeşitli tipte diş macunlarının sitotoksisitesinin değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Firdevs
KAHVECİOĞLU
13.555
16401028
SPORBİLFAK
Düzenli yüzme egzersizi uygulanan dişi sıçanlarda testosteron takviyesinin Femur ve Humerus kemikleri
üzerindeki morfometrik etkileri
Doç.Dr.Sefa LÖK
3.500
16401029
SPORBİLFAK
Elit Taekwondocular ve Sedanterlerin Plazma İrisin, Leptin ve İnsülin Düzeylerinin Karşılaştırılması
Arş.Gör.Dr. Şükran
ARIKAN
10.000
16401030
SAĞ.BİL.FAK.
Kırsal Alanda Ev Ziyareti Yoluyla Aile Sağlığının ve Hemşirelik Öğrencilerinin Ev Ziyareti Uygulama
Becerilerinin Geliştirilmesi
Prof.Dr.Belgin AKIN
11.263